Головна Емітентам Інструкція для отримання реєстру/переліку власників іменних ЦП
Інструкція для отримання реєстру/переліку власників іменних цінних паперів Друк

 

Крок 1:Перед поданням до Центрального депозитарію розпорядження на складання реєстру/переліку власників іменних ЦП

 

А
ПЕРЕКОНАТИСЯ, ЩО ТЕРМІН ДІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ РОЗПОРЯДНИКА(-ІВ) РАХУНКУ ДІЙСНИЙ

 

Інформація наявна в Анкеті рахунку клієнта або за телефонами: 044-591-04-04

Б

ПЕРЕВІРИТИ ВІДСУТНІСТЬ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ДОСТАТНІСТЬ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖУ

Інформація за телефонами: 044-591-04-04
044-591-04-37
РЕКОМЕНДОВАНИЙ АВАНС: 200 грн. + двомісячний платіж за обслуговування випуску

 

 

Крок 2: Оформити та подати до Центрального депозитарію розпорядження на складання реєстру/переліку власників іменних ЦП

 

А

ВИБРАТИ ВІДПОВІДНУ ФОРМУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Використовувати наступні Додатки Регламенту ЦД для отримання:

переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів АТ

Додаток № 46

переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ

Додаток № 23

реєстру власників іменних ЦП

Додаток № 24

переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за ЦП

Додаток № 26

Консультації за телефонами: 044-591-04-04

Б

ОФОРМИТИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ РЕГЛАМЕНТУ ЦД:

Надання переліку акціонерів

пп. 2.3.6 Розділу ІІ

Надання реєстру власників іменних цінних паперів

пп. 2.3.5 Розділу ІІ

УВАГА!    Розпорядження на складання реєстру обов’язково має містити одну з підстав для складання реєстру, передбачених пп. 2.3.5 Розділу ІІ Регламенту ЦД (перелік підстав за посиланням)