Головна Контактна інформація
Контактна інформація Друк
Назва підрозділу Функції підрозділу Контакти
Операційне управління
Депозитарний відділ Обробка розпоряджень на виконання депозитарних операцій, операції рефінансування, міжбанківське кредитування

(044) 591-04-15
(044) 591-04-16

Призначення кодів МДО та кодів нерезидентів
Депонування депозитарних активів (депонування глобальних та тимчасових глобальних сертифікатів), виконання операцій щодо конвертації цінних паперів на пред'явника
Відділ корпоративних дій емітентів

Начальник відділу

Обробка запитів на формування реєстрів власників іменних цінних паперів

(067) 537-93-92
(044) 591-04-20
(044) 482-52-09

Відділ біржових розрахунків Взаємодія з біржами, Розрахунковим центром, емітентами та депозитарними установами щодо угод, укладених на біржах (044) 591-04-21
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Відділ відповідального зберігання цінних паперів

Виконання функцій НДУ, як уповноваженого на зберігання, приймання на зберігання реєстрів власників іменних цінних паперів, первинних документів реєстру власників

(044) 591-04-24
(044) 482-52-10
Особа, уповноважена на прийняття від Депозитарних установ інформації, необхідної для отримання доступу до баз даних депозитарного обліку (паролів) - СКОРИНА Роман Олександрович (044) 591-04-24
Клієнтське управління Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Відділ прийому та видачі документів Прийом, видача, реєстрація документів (для емітентів та депозитарних установ)

(044) 591-04-19
(044) 482-52-06
(067) 219-82-86

Факс З метою підтвердження повноти та своєчасності отримання НДУ документів факсом, прохання телефонувати окремо

(044) 482-52-04
(044) 482-52-07
(044) 482-52-08

Відділ по роботі з клієнтами Відкриття рахунків у цінних паперах, прийом та перевірка розпоряджень на виконання депозитарних операцій

(044) 591-04-18
(044) 482-52-05

CALL-ЦЕНТР консультування клієнтів (044) 591-04-04
Відділ кодифікації цінних паперів Отримання міжнародного ідентифікаційного номеру цінних паперів (ISIN)

(044) 482-52-04 (факс)
(044) 591-04-11

Управління міжнародних відносин та розрахунків
Відділ трансграничних операцій та інтеграції Взаємодія з іноземними депозитаріями-кореспондентами, проведення операцій (044) 591-04-13
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Управління інформаційних технологій
Відділ адміністрування Надання консультативної допомоги з питань встановлення та первинного налагодження програмного забезпечення НДУ (044) 591-04-27
Служба технічної підтримки Технічна підтримка програмного забезпечення НДУ, надання консультацій клієнтам щодо користування програмним комплексом НДУ (044) 591-04-32
(044) 482-52-13
Управління інформаційної безпеки
Відділ захисту інформації
(Акредитований центр сертифікації ключів)

  • Захист конфіденційної інформації системи депозитарного обліку
  • Надання консультативної допомоги з питань використання електронного цифрового підпису, умов надання послуг акредитованим центром сертифікації ключів.

 

(044) 591-04-29
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Відділ фінансового контролю Фінансового управління
 

Формування актів про надання депозитарних послуг, звірка розрахунків за депозитарними послугами

(044) 591-04-37
(044) 482-52-02 (факс)
Юридичне управління
    (044) 591-04-33
(044) 591-04-34

Відділ договірної та судово-претензійної роботи

Прийом та обробка заяв на укладання:
- з емітентами - договорів про обслуговування випусків ЦП та додаткових угод до них;
- з депозитарними установами - депозитарних договорів.
(044) 591-04-35
Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ
   

(067) 537-93-57

(044) 591-04-44

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Відділ персоналу та кадрового забезпечення
   
(044) 591-04-17
Секретаріат
  Реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції НДУ (крім кореспонденції Операційного та Клієнтського управління) (044) 591-04-39
(044) 591-04-40

 

Реквізити депозитарію:

  • Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
  • Скорочене найменування - ПАТ «НДУ»
  • Місцезнаходження - м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8
  • Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -30370711;
  • Дані свідоцтва про державну реєстрацію - Серія А01, №795373;
  • Дата проведення державної реєстрації - 17.05.1999р., номер запису -1 074 105 0016 010655;
  • Орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;
  • Телефони - (044) 591-04-00, 591-04-40, факс (044) 482-52-14