Головна Контактна інформація
Контактна інформація Друк
Назва підрозділу Функції підрозділу Контакти
УПРАВЛІННЯ ДЕПОЗИТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Відділ уповноваженого на зберігання цінних паперів Виконання функцій Центрального депозитарія(ЦД), як уповноваженого на зберігання цінних паперів:
• отримання Емітентом інформації про власників цінних паперів, інформація про які міститься в переданих на зберігання до ЦД БД ДУ / Зберігача, які припинили професійну діяльність
• переказ на рахунок обраної Емітентом ДУ ЦП власників, рахунки яких обслуговувались ДУ / Зберігачем відповідно до договору з Емітентом;
• надання виписки / інформаційної довідки про стан рахунку в ЦП власника та / або інформаційної довідки про суму коштів, що зберігаються в ЦД;
• переказ Власником ЦП на свій рахунок відкритий в обраній ним ДУ;
• виплата доходів за ЦП, облік яких відноситься до компетенції НБУ і які обліковуються в НБУ на рахунку ДУ після припинення нею депозитарної діяльності;
• прийом від ДУ документів, БД, і коштів, які надійшли в ДУ за результатами погашення ЦП та / або виплати доходів (дивідендів) за ЦП і нею не виплачені;
• прийом облікових реєстрів власників ЦП у разі розірвання ДУ договору про відкриття / обслуговування рахунків в ЦП в односторонньому порядку;
Особа, уповноважена на прийняття від Депозитарних установ інформації, необхідної для отримання доступу до баз даних депозитарного обліку (паролів) - СКОРИНА Роман Олександрович.
(044) 591-04-24
(044) 482-52-10
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
УПРАВЛІННЯ СУПРОВОДЖЕННЯ КЛІЄНТІВ ТА КОДИФІКАЦІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Служба підтримки клієнтів Консультування з питань оформлення, надання, виконання та отримання клієнтом документів в НДУ. (044) 591-04-04
Отримання міжнародного ідентифікаційного номеру цінних паперів (ISIN). (044) 591-04-11
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
  (044) 482-52-04 (факс)
(044) 482-52-07 (факс)
(044) 482-52-08 (факс)
ЮРИДИЧНЕ УПРАВЛІННЯ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Відділ договірної та претензійно-позовної роботи • Надання консультативної допомоги емітентам / депозитарним установам з питань укладання договорів про обслуговування випусків цінних паперів / депозитарних договорів та додаткових угод до них.
• Надання консультацій з питань укладання окремих договорів стосовно надання інформаційних та консультаційних послуг.
(044) 591-04-35

УПРАВЛІННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ФІНАНСІВ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Фінансово-аналітичний відділ • Надання актів про надання депозитарних послуг (дублікатів актів).
• Надання рахунків на штрафи.
• Надання рахунків на відновлення виконання розпоряджень та надання послуг емітенту після їх призупинення у випадку порушення емітентом строку та порядку оплати послуг.
• Надання рахунків на відновлення виконання операцій по рахунку у цінних паперах депозитарної установи після їх призупинення у випадку невиконання або несвоєчасного виконання депозитарною установою зобов’язань щодо оплати послуг.
• Надання усних консультацій та роз’яснень клієнтам з питань звірки розрахунків за депозитарні послуги та застосування тарифів.
(044) 591-04-37
(044) 482-52-02 (факс)

ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Служба підтримки інформаційних систем • Надання консультативної допомоги з питань використання ППДО «Оберон», СЕД «Тритон».
• Зміна зовнішньої ip-адреси для підключення до серверу ЦД (Оберон, Тритон).
• Надання інсталяційного пакету ППДО «Оберон», СЕД «Тритон», інструкцій з їх встановлення, та налагодження.
(044) 591-04-32
(044) 482-52-13
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Надання консультативної допомоги з питань використання веб-сервісу «Кабінет клієнта» (www.my.csd.ua). Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Відділ організації інформаційної безпеки • Захист інформації з обмеженим доступом в системі депозитарного обліку.
• Надання інформаційної підтримки щодо створення комплексних систем захисту інформації інформаційно-телекомунікаційних систем депозитарних установ.
• Надання послуг електронного цифрового підпису акредитованим центром сертифікації ключів.
• Надання консультативної допомоги з питань використання електронного цифрового підпису, умов надання послуг акредитованим центром сертифікації ключів. 
(044) 591-04-29
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
СЕКРЕТАРИАТ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
  Реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції НДУ (крім кореспонденції Операційного та Клієнтського управління)
• отримання інформації про надходження кореспонденції  для її отримання та опрацювання;
• надання інформації за запитами клієнтів, працівників правоохоронних органів щодо реєстрації вхідної кореспонденції;
• інформування за запитами клієнтів, працівників правоохоронних органів  щодо направлення відповідей, тощо;
• електронна адреса-для передачі електронних документів для реєстрації.
(044) 591-04-39
(044) 591-04-40

ПЕРСОНАЛ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ЗМІ (044) 591-04-44
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Реквізити депозитарію:

  • Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
  • Скорочене найменування - ПАТ «НДУ»
  • Місцезнаходження - м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8
  • Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -30370711;
  • Дані свідоцтва про державну реєстрацію - Серія А01, №795373;
  • Дата проведення державної реєстрації - 17.05.1999р., номер запису -1 074 105 0016 010655;
  • Орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;
  • Приймальня Голови Правління - ‎(044) 591-04-00