ПОРЯДОК ОПЛАТИ ДЕПОЗИТАРНИХ ПОСЛУГ Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» Друк


Емітенти та Депозитарні установи оплачують послуги Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (далі – Центральний депозитарій) згідно з Договором про обслуговування емісії цінних паперів/про обслуговування випусків цінних паперів або Депозитарним договором (далі – Договір) відповідно до затверджених Центральним депозитарієм Тарифів, що діють на момент надання послуг.

Оплата послуг здійснюється на підставі Актів/Актів-рахунків про надання послуг або Рахунків-фактур.

На підставі Актів/Актів-рахунків про надання послуг здійснюється оплата за послуги Центрального депозитарію за звітний місяць.

Оплата послуг вноситься Емітентом або Депозитарною установою щомісячно до останнього числа поточного місяця за минулий.

В платіжному дорученні суворо дотримуватися призначення платежу, яке зазначене в Актах/Актах-рахунках про надання послуг, обов'язково починати з коду-номеру цього Акту/Акту-рахунку:

«АЕ/АЗ-_; За депозитарні послуги згідно з Актом/Актом-рахунком №_ від дд.мм.рр., без ПДВ.»


НА ПІДСТАВІ РАХУНКІВ-ФАКТУР здійснюється оплата за:

 1. Відкриття рахунку у цінних паперах (Депозитаній установі).
 2. Штраф (Емітенту/Депозитарній установі).
  У разі порушення строків оплати послуг Центральний депозитарій застосовує штрафні санкції та має право припинити проведення будь-яких операцій за розпорядженнями Емітента та надання послуг Депозитарній установі.
  Рахунок-фактура на сплату штрафу, який Центральний депозитарій виставляє Емітенту/Депозитарній установі, повинен бути сплачений до кінця поточного місяця. У випадку несплати Емітентом/Депозитарною установою штрафу до кінця поточного місяця, розмір штрафу збільшується за кожен наступний календарний місяць прострочення оплати послуг.
 3. Відновлення виконання розпоряджень та надання послуг Емітента після їх призупинення у випадку порушення Емітентом строку та порядку оплати послуг (Емітенту).
  Після сплати Емітентом суми заборгованості та штрафу необхідно звернутися до відділу фінансового контролю Фінансового управління для отримання рахунку-фактури за відновлення обслуговування.
 4. Відновлення виконання операцій по рахунку у цінних паперах Депозитарної установи після їх призупинення у випадку невиконання або несвоєчасного виконання Депозитарною установою зобов'язань щодо оплати послуг (Депозитарній установі).
  Після сплати Депозитарною установою суми заборгованості та штрафу необхідно звернутися до Фінансово-аналітичного відділу Управління планування та обліку фінансів для отримання рахунку-фактури за відновлення обслуговування.
 5. Авансовий платіж за депозитарні послуги (відповідно до вимог п.3.2 Договору про обслуговування випусків цінних паперів) (Емітенту).
 6. Послуги щодо депозитарного обслуговування одночасного закриття рахунків у цінних паперах та переказу цінних паперів у випадку зміни Емітентом Депозитарної установи (Депозитарній установі).
 7.  Інші послуги, за операціями, що не передбачені Договором (Емітенту/Депозитарній установі).

В платіжному дорученні суворо дотримуватися призначення платежу, яке зазначене в Рахунку-фактурі, обов'язково починати з коду-номеру цього Рахунку-фактури:

- до п.1          

«РЗ-_; За відкриття рахунку у цінних паперах згідно з рахунком-фактурою №_ від дд.мм.рр., без ПДВ»;

- до п.2          

«РЕ-_/РЗ-_; Штраф згідно з рахунком-фактурою №_ від дд.мм.рр., без ПДВ»;

- до п.3, 4         

«РЕ-_/РЗ-_; За відновлення обслуговування згідно з рахунком-фактурою №_ від дд.мм.рр., без ПДВ»;

- до п.п. 5-7         

«РЕ-_/РЗ-_; За депозитарні послуги згідно з рахунком-фактурою №_ від дд.мм.рр., без ПДВ»;

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ:

ПЛАТЕЖІ З БУДЬ-ЯКИМ ІНШИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ ПОВЕРТАТИМУТЬСЯ ВІДПРАВНИКОВІ, ЯК ПОМИЛКОВІ, І НЕ БУДУТЬ БРАТИСЯ ДО УВАГИ ПРИ ВИЗНАЧЕНІ ШТРАФУ АБО ПРИПИНЕННІ ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ЕМІТЕНТА/ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ!

ПИТАННЯ ЩОДО УТОЧНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЗАЗНАЧЕНОЇ У РЕКВІЗИТІ «ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ», МОЖЕ БУТИ ВИРІШЕНО ШЛЯХОМ НАПРАВЛЕННЯ ЛИСТА ЗАСОБАМИ ФАКСИМІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЗА НОМЕРАМИ, ЩО ЗАЗНАЧЕНІ НА ВЕБ-САЙТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРІЮ, З НАСТУПНИМ НАПРАВЛЕННЯМ ЛИСТА ЗАСОБАМИ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ.

Якщо оплата послуг здійснена через відділення банку шляхом внесення готівкових коштів, необхідно надіслати до бухгалтерії депозитарію лист (ПОПЕРЕДНЬО по факсу) з вказанням відповідного призначення платежу, яке зазначене в акті/акті-рахункУ про надання послуг або в рахунку-фактурі.

Поновлення надання центральним депозитарієм всього переліку послуг можливе за умови сплати суми заборгованості, штрафу та вартості послуг з відновлення обслуговування.

 

Фінансово-аналітичний відділ Управління планування та обліку фінансів.

Формування Актів/Актів-рахунків про надання депозитарних послуг, звірка розрахунків за депозитарними послугами.

(044) 591-04-37