Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3022

Останнє оновлення: 2018-02-23 14:45:27

Пошук:

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
5100191307UA4000005656ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"*отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; *отримувати відсоткові доходи у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій, що йому належать, після кожного відсоткового періоду; *самостійно визначати Зберігача облігацій; *надавати всі або будь-які частини облігацій, що йому належать, Емітентові для їх дострокового погашення за номінальною вартістю у будь-який час у разі настання певних випадків в порядку, передбаченому для погашення облігацій; *надати облігації, що йому належать, Емітентові для їх дострокового погашення за номінальною вартістю у строки, визначені у письмовому повідомленні про дострокове погашення облігацій; *здійснювати інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України та умовам випуску та розміщення.
5200191307UA4000005664ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"*отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; *отримувати відсоткові доходи у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій, що йому належать, після кожного відсоткового періоду; *самостійно визначати Зберігача облігацій; *надавати всі або будь-які частини облігацій, що йому належать, Емітентові для їх дострокового погашення за номінальною вартістю у будь-який час у разі настання певних випадків в порядку, передбаченому для погашення облігацій; *надати облігації, що йому належать, Емітентові для їх дострокового погашення за номінальною вартістю у строки, визначені у письмовому повідомленні про дострокове погашення облігацій; *здійснювати інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України та умовам випуску та розміщення.
5334603431UA4000009617ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОВІН КАПІТАЛ" (пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Корпоративні фінанси")*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *інші права, які передбачені Регламентом та чинним Законодавством України.
5426209430UA4000010789ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР"*брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах Акціонерів Товариства та голосувати особисто або через представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку Загальних зборів акціонерів Товариства; *одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Генеральний директор Товариства або корпоративний секретар - у разі його призначення зобов?язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірені копії цих документів; *вийти із товариства шляхом відчуження належних йому акцій; *вимагати обов?язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій, у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства; *отримувати дивіденди у порядку, встановленому діючим законодавством та Статутом; *одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Товариства; *відчужувати належні їм акції третім особам без згоди інших акціонерів Товариства; *реалізовувати інші права, передбачені чинним Законодавством та Статутом.
5523848885UA4000011894ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Інноваційні системи" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
5623848885UA4000011902ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Інноваційні технології" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
5723848885UA4000011910ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Промислові інвестиції" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
5823848885UA4000011928ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Крок-Резерв" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
5923848885UA4000011936ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Інвестиційний проект" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
6023848885UA4000011944ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Прогрес-Інвест" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
6134603431UA4000013189Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ" (пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Корпоративні інвестиції")*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним Законодавством України.
6233936496UA4000013494ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА ОЗОН" (ЗНВПІФ "КСК-Фонд")*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права передбачені чинним законодавством України.
6334729245UA4000014682ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СКАЙ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (закритий венчурний недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Фонд Дельта-венчурні проекти")*власник інвестиційного сертифікату Фонду має право власності учасника на частку активів Фонду; *власник інвестиційного сертифікату Фонду має право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *власник інвестиційного сертифікату Фонду має інші права, передбачені чинним законодавством України.
6433870671UA4000015127ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРА РІТЕЙЛ"*брати участь в управлінні Товариством; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України; *отримувати дивіденди; *отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості; *скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення; *вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або чистини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; *вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства; *користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.
6533870708UA4000015143ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬПО РІТЕЙЛ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *скористатися переважним правом на придбання акцій Товариства, що пропонується їх власником до продажу третій особі; *скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення; *вимагати обов'язкового викупу Товариства всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; *вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства; *користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.
6632987932UA4000015366ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКТИВ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства.
6735043692UA4000015838ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УСПІХ"*на участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на загальних зборах Товариства особисто або через своїх представників; шляхом участі в діяльності наглядової ради Товариства (у разі обрання до складу наглядової ради); *вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства; *на отримання дивідендів; *переважне право на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування; *на отримання інформації про діяльність Товариства; *вимагати викупу належних учаснику акцій Товариства; *отримання, у разі ліквідації Товариства частину вартості активів Товариства, пропорційну кількості акцій, що належать учаснику, у порядку, визначеному Комісією; *інші права, встановлені чинним законодавством України.
6835043713UA4000015846ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗЕЛЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ГРІНВІЛЬ"*брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом; *розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства згідно чинного законодавства; *переважне право придбати розміщуванні Товариством акції пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій; *обирати та бути обраним до органів Управління Товариства; *призначати представників для участі у Загальних зборах акціонерів та у будь-який час відкликати їх; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частки (дивіденди); *у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості частини майна Товариства.
6930035289UA4000017008ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ГАРАНТ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
7034718165UA4000017438Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ЮНІВЕС" (пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "ВЕС-КАПІТАЛ)*право брати участь в управлінні справами Фонду в порядку, визначеному Регламентом Фонду та чинним законодавством України; *право бути обраним до Ради Фонду; *право власності на частку активів Фонду; *право на одержання інформації про діяльність Фонду; *право відчужувати інвестиційні сертифікати іншим особам з урахуванням обмежень щодо їх обігу; *право на отримання прибутку від діяльності Фонду пропорційно кількості належних власникам інвестиційних сертифікатів Фонду; *інші права, передбачені Регламентом Фонду та чинним Законодавством України.
7131284938UA4000021315ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДПОЧИНОК-КРИМ"* Купувати і продавати облігацій тільки серед обмеженого кола осіб, визначених в рішенні про випуск облігацій; * Отримати номінальну вартість облігацій, процентний дохід по облігаціях при настанні терміну їх погашення; * Подавати облігації для дострокового викупу відповідно до умов їх викуп; * Здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать діючому законодавству.
7231284938UA4000021323ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДПОЧИНОК-КРИМ"* Купувати і продавати облігації тільки серед обмеженого кола осіб, визначених в рішенні про випуск облігацій; * Отримати номінальну вартість облігацій, процентній дохід по облігаціях при настанні терміну їх погашення; * Подавати облігації для дострокового викупу відповідно до умов їх викуп; * Здійснювати з облігаціями інші операції, які не суперечать діючому законодавству.
7335575330UA4000024251ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 3"*брати участь в управлінні справами Товариством у відповідності з порядком, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *вийти з Товариства шляхом продажу належних йому акцій Товариства; *відчужувати належні йому акції Товариства у порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України; *одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Акціонерів Товариство зобов'язане надати йому річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, рішення Ревізора, протоколи зборів акціонерів та інші матеріали, пов'язані з діяльністю Товариства, в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом; *у разі ліквідації Товариства, отримати частину майна Товариства або частину вартості майна товариства, пропорційну вартості належних йому акцій Товариства, у порядку , визначеному Статутом і законодавством України; *користуватися переважним правом на придбання акцій, що продаються іншими Акціонерами Товариства, та акцій, що додатково випускаються Товариством; *мати інші права, які можуть бути передбачені Статутом, законодавством України та угодами щодо Товариства або його Акціонерів, в яких Акціонер виступає стороною.
7405762269UA4000025043ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРБОАТОМ"*участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом, зокрема шляхом голосування на Загальних зборах Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та Статутом. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надавати йому для ознайомлення річну фінансову звітність Товариства, протоколи Загальних зборів Товариства, інші документи та інформацію згідно з вимогами законодавства України та внутрішніми положеннями Товариства; *розподіл прибутку Товариства та одержання частки прибутку (дивідендів) від діяльності Товариства у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом; *розпорядження своїми акціями, у порядку, встановленому законодавством України; *вимагання обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках, встановлених законодавством України; *прийняття чи відхилення пропозиції про продаж акцій, надану особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; *у випадках, передбачених законодавством України, захист в судовому порядку своїх порушених цивільних прав, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків; *отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартість частини майна Товариства; *здійснення інших прав, передбачених законодавством України і цим Статутом.
7535810511UA4000025837ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"*участь в управлінні Банком; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Банку; *інші права, що передбачені законодавством та цим Статутом; *одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

 

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>