Головна
Укладання Депозитарного договору Друк

 

Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону України «Про депозитарну систему України» Центральний депозитарій відкриває та веде рахунки у цінних паперах депозитарним установам на підставі укладеного з Центральним депозитарієм депозитарного договору.

Порядок укладення Депозитарного договору

Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону України «Про депозитарну систему України» Центральний депозитарій відкриває та веде рахунки у цінних паперах депозитарним установам на підставі укладеного з Центральним депозитарієм депозитарного договору

Укладення Депозитарного договору відбувається шляхом приєднання Депозитарної установи до запропонованих Центральним депозитарієм Умов Депозитарного договору відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

 

Порядок оформлення Заяви про приєднання до Умов Депозитарного договору:

1. Необхідно заповнити форму Заяви про приєднання до Умов Депозитарного договору:

2. Після заповнення форми Заяви про приєднання до Умов Депозитарного договору необхідно її роздрукувати у двох примірниках на офіційному бланку Депозитарної установи, підписати уповноваженою особою Депозитарної установи та скріпити печаткою Депозитарної установи (у разі використання)

3. Підписану та скріплену печаткою Депозитарної установи (у разі використання) Заяву про приєднання до Умов Депозитарного договору у двох примірниках необхідно надіслати на поштову адресу Центрального депозитарію (04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд.7 Г) або надати іншим зручним для Депозитарної установи способом

Крім того, разом із Заявою про приєднання до Умов Депозитарного договору, необхідно надати Центральному депозитарію документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала Заяву про приєднання до Умов Депозитарного договору.

Другий примірник Заяви про приєднання до Умов Депозитарного договору з відміткою Центрального депозитарію про її отримання буде повернуто на адресу Депозитарної установи або надано особисто Центральним депозитарієм уповноваженому представнику Депозитарної установи

 

Депозитарний договір, що укладається у формі приєднання, вважається укладеним з дня отримання Центральним депозитарієм Заяви про приєднання до Умов Депозитарного договору, підписаної уповноваженим представником Депозитарної установи та скріпленої печаткою Депозитарної установи (у разі використання)

 

Порядок укладання Депозитарного договору у формі єдиного документу 

Для оформлення Депозитарного договору Депозитарній установі необхідно надіслати на електронну пошту Відділу договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управляння depo_dog@csd.ua лист (довільної форми) із зазначенням наступної інформації про Депозитарну установу:

  • повне найменування;
  • ідентифікаційний код;
  • місцезнаходження;
  • посада та П.І.Б. (повністю) уповноваженої особи – підписанта Депозитарного договору;
  • назва та реквізити (дата і номер) документу, на підставі якого діє уповноважена особа-підписант (наприклад, статут, довіреність та ін.);
  • реквізити поточного рахунку (№ рахунку, найменування банку, код банку (МФО));
  • П.І.Б. контактної особи Депозитарної установи та контактний номер телефону;
  • спосіб отримання проектів Депозитарного договору (особисто/поштою/кур’єрською службою).

Разом з листом необхідно надіслати скан-копію ліцензії/рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи

 

Внесення змін до Депозитарного договору

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року №148 затверджено Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України (надалі – Рішення №148), яким врегульовано питання щодо направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України

Зокрема, Рішенням №148 внесені зміни до Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою та Центральним депозитарієм цінних паперів, затверджених рішенням НКЦПФР №1410 від 06.08.2013, у відповідність з якими мають бути приведені депозитарні договори, що укладені між депозитарними установами та Центральним депозитарієм до набрання чинності Рішенням №148

Приведення Депозитарного договору до вимог Рішення №148, укладеного між Депозитарною установою і Центральним депозитарієм до набрання чинності Рішенням №148, здійснюється шляхом укладення відповідної Додаткової угоди до Депозитарного договору

Для оформлення Додаткової угоди до Депозитарного договору необхідно звернутись до співробітників Відділу договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управляння за телефоном:

(044) 591-04-35

depo_dog@csd.ua


Надання послуг зі складання та надання Депозитарною установою Центральному депозитарію звіту про забезпечення направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему здійснюється на підставі Договору про надання послуг (надалі по тексту – Договір).

Для оформлення Договору необхідно звернутись до співробітників Відділу договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управляння за телефоном:

(044) 591-04-35

depo_dog@csd.ua