Міжнародні зв’язки

 

Міжнародний центральний депозитарій Clearstream

Асоціація центральних депозитаріїв Євразії

Асоціація європейських центральних депозитаріїв цінних паперів

Essential SSL
Головна Новини Найважливіші новини До відома депозитарних установ!
До відома депозитарних установ! Друк
Понеділок, 19 червня 2017, 10:22

 

З метою попередження порушення депозитарними установами рішення НКЦПФР від 07.03.17 № 149 «Щодо захисту інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, при її обробці в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах депозитарних установ» (далі – Рішення № 149), повідомляємо, що відповідно до вимог підпункту «а» підпункту 1 пункту 1 Рішення № 149 депозитарним установам протягом чотирьох місяців з дня прийняття цього рішення необхідно:
  • провести обстеження середовища функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем (далі – ІТС), які використовуються ними в професійній діяльності,
  • визначити (уточнити) потенційні загрози для інформаційної безпеки організації,
  • розробити (за відсутності) політики інформаційної безпеки організації,
  • скласти (за відсутності) плани захисту інформації,
  • розробити плани усунення виявлених недоліків та розробити (за відсутності) згідно затверджених методик, нормативних документів та державних стандартів технічні завдання на створення комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ) в ІТС або внести до наявних технічних завдань на створення КСЗІ в ІТС необхідні зміни та доповнення.

Відповідно до підпункту «б» підпункту 1 пункту 1 Рішення № 149 депозитарні установи протягом п’яти робочих днів після закінчення строку, встановленого підпунктом «а» підпункту 1 пункту 1 Рішення № 149, мають надати до НКЦПФР звіт про результати виконаних заходів, передбачених зазначеним підпунктом, із наведенням реквізитів відповідних розпорядчих документів.