Головна Статистика Статистичні дані за період з 01.06.2017 по 30.06.2017
Статистичні дані за період з 01.06.2017 по 30.06.2017 Друк

За період з 01.06.201730.06.2017 відкрито рахунки у цінних паперах 7 емітентам:

ЄДРПОУ

Найменування

38090420-23300399

ТОВ "КУА "АТЛАНТІС КАПІТАЛ" (ЗНВПІФ "ТЕХНО КАПІТАЛ")

 

АТ "КРОК ІНВЕСТ"

19334672-23300474

ТОВ "КУА "АКТИВ" (ПВІФ НЗ "Кайзер інвест")

33348385

ПАТ "КИЇВПАССЕРВІС"

03081217

ВАТ "Укроліяжирпром"

34674406-23300488

ТОВ "КУА "ОДЕСБУДІНВЕСТ" (ПВНЗІФ "CONSTRUCTION CAPITAL COMPANY")

 

АТ "ЗНВКІФ "НАВІС"

 

За період з 01.06.2017 по 30.06.2017 депоновано 49 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 185 157 309 135,90 грн.

 

Статистичні дані cтаном на 30.06.2017

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів

10 489

Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)

437

Депозитаріїв-кореспондентів

1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 429 175 270 165,95 грн.

Обсяг цінних паперів, розміщених за межами України, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 1 400 492 652,94 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 101 495 369 123,31 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 9 913 285 696,30 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 11 809 (з них дематеріалізованих випусків 3 725 та 15 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 01.06.2017 по 30.06.2017 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість майже 1,6 млрд. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість понад 1,1 млн. грн;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартістьмайже 4,6 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 766 (надано емітентам інформацію про 612 638 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 90;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб –377;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків емітентів – 31;
 • виконано розпорядження емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 472 743 535,59 грн.