Home Statistics Статистичні дані за період з 01.10.2017 по 31.10.2017
Статистичні дані за період з 01.10.2017 по 31.10.2017 Print

 

За період з 01.10.2017 по 31.10.2017 відкрито рахунки у цінних паперах 10 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
36003268-23300522 ТОВ "КУА "АНДЕРЕ РІХТІНГЕН" (ЗНВПІФ "АКІНІТА 5")
  АТ "ФАРАДЕЙ"
  АТ "ДАЛАСІ"
41634545 АТ "ГЕЛЕКСІ"
41634791 АТ "ІНФІНІТІ ПРОФІТ"
  АТ "ІМПЕРІАЛ"
05489193 ПАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ"
34330934 ЗАТ "Торгівельний центр-2000"
  АТ "АРГОС"
30063363 ПрАТ "ПОЛТАВАСАДВИНМАРКЕТ"

За період з 01.10.2017 по 31.10.2017 депоновано 50 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 243 225 802 774,02 грн.

Статистичні дані cтаном на 31.10.2017

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 495
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
435
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 695 566 817 725,58  грн.

Обсяг цінних паперів, розміщених за межами України, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 1 441 916 529,49 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 99 428 636 089,34 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 9 837 826 179,30 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 11 738 (з них дематеріалізованих випусків 3 569 та 16 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 01.10.2017 по 31.10.2017 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість майже 435,6 млн. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість понад 119 тис. грн;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість понад 2,2 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 1 122 (надано емітентам інформацію про 803 289 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 162;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб –258;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 41;
 • виконано 79 розпоряджень емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 133 699 288,17 грн.