Home Issuers Services Обслуговування процедури Squeeze-out
Порядок укладення Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків ЦП щодо обслуговування процедури обов’язкового продажу акціонерами своїх акцій власнику домінуючого контрольного пакету акцій відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" Print

 

04 липня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» №1983-VIII, який запровадив процедуру обов'язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій (так званий «squeeze-out») через депозитарну систему України.

Таким чином, для забезпечення надання Центральним депозитарієм послуг з обслуговування процедури «squeeze-out» відповідно до вимог чинного законодавства, Емітенту необхідно укласти з Центральним депозитарієм Додаткову угоду до Договору про обслуговування випусків цінних паперів, якою регламентується порядок надання відповідних послуг.

Укладення Додаткової угоди відбувається шляхом приєднання Емітента до запропонованих Центральним депозитарієм Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (далі – Умови Додаткової угоди), текст яких оприлюднено на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію, а саме, шляхом подання до Центрального депозитарію Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди. 

Порядок оформлення Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди:

  • 1. Необхідно заповнити електронну форму для формування Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди: 

Заява про приєднання до Умов Додаткової угоди

  • 2. Після заповнення полів електронної форми Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди необхідно її роздрукувати у двох примірниках (бажано на офіційному бланку Емітента), підписати уповноваженою особою Емітента та скріпити печаткою Емітента (у разі її використання).
  • 3. Роздруковану, підписану та скріплену печаткою Емітента (у разі її використання) Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди у двох примірниках необхідно надати Центральному депозитарію будь-яким зручним для Емітента способом (надіслати поштою/кур’єрською службою на адресу Центрального депозитарію (04071, м. Київ, Нижній Вал 17/8) або надати до Центрального депозитарію особисто).
  • У разі, якщо особа, яка підписала Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди діє на підставі довіреності, або іншого документа, що надає їй відповідні повноваження, разом із Заявою про приєднання до Умов Додаткової угоди до Центрального депозитарію необхідно надати копію відповідного документу.
  • Другий примірник Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди з відміткою Центрального депозитарію про її отримання буде надіслано на юридичну адресу Емітента, вказану у Заяві про приєднання до Умов Додаткової угоди, або надано Центральним депозитарієм особисто уповноваженому представнику Емітента.

Додаткова угода до Договору про обслуговування випусків цінних паперів вважається укладеною з дня отримання Центральним депозитарієм від Емітента Заяви про приєднання до встановлених Центральним депозитарієм Умов Додаткової угоди, що укладається у формі приєднання.

Для укладання Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів, укладеного у формі єдиного документа, Емітенту необхідно звернутися до співробітників Відділу договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управляння за номером телефону:

  • (044) 591-04-35
    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .