Essential SSL
Головна Емітентам Послуги Обслуговування процедури Squeeze-out
Порядок укладення Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків ЦП щодо обслуговування процедури обов’язкового продажу акціонерами своїх акцій власнику домінуючого контрольного пакету акцій відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" Друк

 

Для забезпечення проведення Центральним депозитарієм процедури обов'язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій (так званий «squeeze-out») через депозитарну систему України, встановленої положеннями статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства», Емітенту необхідно укласти з Центральним депозитарієм Додаткову угоду до Договору про обслуговування випусків цінних паперів, (далі по тексту – Додаткова угода),  якою регламентується порядок надання відповідних послуг.

Порядок укладання Додаткової угоди

Укладення Додаткової угоди відбувається шляхом приєднання Емітента до запропонованих Центральним депозитарієм Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (далі по тексту – Умови Додаткової угоди), текст яких оприлюднено на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію

Порядок оформлення Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди:

1. Необхідно заповнити форму Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди:

2. Після заповнення форми Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди необхідно її роздрукувати у двох примірниках на офіційному бланку Емітента, підписати уповноваженою особою Емітента та скріпити печаткою Емітента (у разі використання)

3. Підписану та скріплену печаткою Емітента (у разі використання) Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди у двох примірниках необхідно надіслати на поштову адресу Центрального депозитарію (04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд.7 Г) або надати іншим зручним для Емітента способом

Крім того, разом із Заявою про приєднання до Умов Додаткової угоди, необхідно надати Центральному депозитарію документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди (наприклад: копія довіреності, рішення суду тощо)

Другий примірник Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди з відміткою Центрального депозитарію про її отримання буде повернуто на адресу Емітента або надано особисто Центральним депозитарієм уповноваженому представнику Емітента

 

Додаткова угода, що укладається у формі приєднання, вважається укладеною з дня отримання Центральним депозитарієм Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди, підписаної уповноваженим представником Емітента та скріпленої печаткою Емітента (у разі використання)

 

Порядок укладання Додаткової угоди у формі єдиного документу 

Для оформлення Додаткової угоди у формі єдиного документу Емітенту необхідно надіслати на електронну пошту Відділу договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управляння Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду лист (довільної форми) із зазначенням наступної інформації про Емітента:

  • повне найменування;
  • ідентифікаційний код;
  • місцезнаходження;
  • посада та П.І.Б. (повністю) уповноваженої особи – підписанта Додаткової угоди;
  • назва та реквізити (дата і номер) документу, на підставі якого діє уповноважена особа-підписант (наприклад, статут, довіреність та ін.);
  • реквізити поточного рахунку (№ рахунку, найменування банку, код банку (МФО));
  • П.І.Б. контактної особи Емітента та контактний номер телефону;
  • спосіб отримання проектів Додаткової угоди (особисто/поштою/кур’єрською службою).

 

(044) 591-04-35
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .