Home Statistics Статистичні дані за період з 01.11.2017 по 30.11.2017
Статистичні дані за період з 01.11.2017 по 30.11.2017 Print

 

За період з 01.11.2017 по 30.11.2017 відкрито рахунки у цінних паперах 10 емітентам:


ЄДРПОУ Найменування

АТ "ЗНВКІФ "ІНВЕСТОР ФІНАНС"
АТ "ЗНВКІФ "ПРОФІ-Т СТРАТЕГІЧНИЙ"
13551121 ПрАТ "Автобаза №6"

АТ "ФРЕЯ"

АТ "ЕЛЬБРУС"
АТ "ЗНВКІФ "ФЛЕШ"
19334672-23300525
ТОВ "КУА "АКТИВ" (ПВІФ НЗ "Будівельна група Mibud")

АТ "ХЕДВЕЙ"
АТ "ЗНВКІФ "ВАРІАНТ"

АТ "СОЛАР ІНВЕСТ"

Статистичні дані за період з 01.11.2017 по 30.11.2017

За період з 01.11.2017 по 30.11.2017 депоновано 65 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 7 193 404 289,60 грн. 

 

Статистичні дані cтаном на 30.11.2017

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів

10 495

Зберігачів та

депозитарних установ (у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання, та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)

434

 

депозитаріїв-кореспондентів

1

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 697 924 279 795,67 грн.

Обсяг цінних паперів, розміщених за межами України, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 1 451 948 648,60 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 99 382 715 142,47 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 9 627 705 039,80 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ: 

 • 11 701 (з них дематеріалізованих випусків 3 553 та 16 випусків, розміщених за межами України)

За період з 01.11.2017 по 30.11.2017 проведено операцій: 

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість майже 6,2 млрд. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість майже 3 тис. грн;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість

понад 4,3 млрд. грн.;

 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 854 (надано емітентам інформацію про 763 148 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 91;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб –262;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 37;
 • виконано 66 розпоряджень емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму 1 568 088 023,21 грн.