Home Issuers Services Направлення повідомлень та іншої інформації через депозитарну систему України
Направлення повідомлень та іншої інформації через депозитарну систему України Print

 

УВАГА!

Важлива інформація ДЛЯ ЕМІТЕНТІВ, які до 13.08.2021 року уклали з ПАТ «НДУ» додаткові угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів про направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, а також ДЛЯ ЕМІТЕНТІВ, які бажають користуватися послугами ПАТ «НДУ» щодо направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України:

 

У зв’язку із внесенням змін до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням НКЦПФР від 07 березня 2017 року № 148, шляхом викладення його в редакції Порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України, затвердженій Рішенням НКЦПФР від 15 липня 2021 року N499, Рішенням Правління ПАТ «НДУ» від «19» серпня 2021 року № 1/32 були затверджені Умови Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів, (надалі – Умови Додаткової угоди).

 

Детально з процедурою взаємодії з Центральним депозитарієм під час надання Емітенту послуг щодо направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України можна ознайомитись у п. 4.11 розділу І Регламенту.

 

Рекомендуємо всім емітентам, які до 13.08.2021 року уклали з ПАТ «НДУ» додаткові угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів про направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, пере укласти їх в редакції Умови Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг з направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України), оскільки саме на підставі зазначеної додаткової угоди емітент зможе:

 • направити через депозитарну систему України повідомлення або іншу інформацію особам, які не є акціонерами емітента, але які повинні отримати таке повідомлення/ інформацію (наприклад, адміністраторам за випусками облігацій емітента);
 • отримати повідомлення та інформацію, що направляється емітенту через депозитарну систему іншими особами.

 

Укладення Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг з направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України) відбувається шляхом подання Емітентом Заяви про приєднання до запропонованих Центральним депозитарієм Умов Додаткової угоди, текст яких оприлюднено на цьому офіційному вебсайті Центрального депозитарію.

Порядок оформлення Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди:

1. Необхідно заповнити форму Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди:

2. Після заповнення форми Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди необхідно її роздрукувати у двох примірниках на офіційному бланку Емітента, підписати уповноваженою особою Емітента та скріпити печаткою Емітента (у разі використання)

3. Підписану та скріплену печаткою Емітента (у разі використання) Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди у двох примірниках необхідно надіслати на адресу Центрального депозитарію (04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд.7 Г) або надати іншим зручним для Емітента способом. Разом із Заявою про приєднання до Умов Додаткової угоди, необхідно надати Центральному депозитарію документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди (наприклад: копія довіреності, рішення суду тощо).

Другий примірник Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди з відміткою Центрального депозитарію про її отримання буде повернуто Емітенту у спосіб, вказаний ним в Заяві про приєднання.

Додаткова угода, що укладається шляхом приєднання, вважається укладеною з дня отримання Центральним депозитарієм належним чином складеної Заяви про приєднання Емітента до Умов Додаткової угоди (у двох примірниках), підписаної уповноваженим представником Емітента та скріпленої печаткою Емітента (у разі наявності).

 

Порядок укладання Додаткової угоди у формі єдиного документу (виключно для тих Емітентів, які уклали договір про обслуговування випусків цінних паперів у формі єдиного документу): 

Для оформлення Додаткової угоди у формі єдиного документу Емітенту необхідно надіслати на електронну пошту Відділу договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управляння helpdesk@csd.ua лист (довільної форми) із зазначенням наступної інформації про Емітента:

 • повне найменування;
 • ідентифікаційний код;
 • місцезнаходження;
 • посада та П.І.Б. (повністю) уповноваженої особи – підписанта Додаткової угоди;
 • назва та реквізити (дата і номер) документу, на підставі якого діє уповноважена особа-підписант (наприклад, статут, довіреність та ін.);
 • реквізити поточного рахунку (№ рахунку, найменування банку, код банку (МФО));
 • П.І.Б. контактної особи Емітента та контактний номер телефону;
 • спосіб отримання проектів Додаткової угоди (особисто/поштою/кур’єрською службою).

 

Для отримання більш детальної інформації з питань отримання послуг щодо направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України необхідно звернутись до ПАТ «НДУ» за електронною адресою client@csd.ua, зазначивши найменування товариства, код за ЄДРПОУ та причину, з якої здійснюється звернення.

Тексти повідомлень, що надсилаються через депозитарну систему України, знаходяться за адресою Фондовий вісник НДУ - Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України

 

 

З умовами Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів  про направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України в редакції, яка укладалася до 13.08.2021 року, а також з порядком її укладання можна ознайомитися за посиланням - АРХІВ.


УВАГА!

Важлива інформація для осіб, які не є емітентами, але відповідно до законодавства вправі направляти/отримувати повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України та бажають користуватися відповідними послугами ПАТ «НДУ»:

Порядок обслуговування ПАТ «НДУ» осіб, які не є емітентам, але які направляють/яким направляються повідомлення або інша інформація через депозитарну систему України, визначений в розділі ІІІ Регламенту.

Для отримання послуг з направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України необхідно укласти з Центральним депозитарієм Договір щодо надання послуг з направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України.

 

Для укладання Договору щодо надання послуг з направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України необхідно звернутися до Відділу договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управляння (електронна пошта helpdesk@csd.ua) з листом (довільної форми) із зазначенням наступної інформації:

 • повне найменування особи, яка бажає укласти договір, її статус як відправника/отримувача інформації (з наданням підтверджуючих документів);
 • ідентифікаційний код особи;
 • місцезнаходження особи;
 • посада та П.І.Б. (повністю) уповноваженої особи – підписанта договору;
 • назва та реквізити (дата і номер) документу, на підставі якого діє уповноважена особа-підписант (наприклад, статут, довіреність та ін.);
 • реквізити поточного рахунку (№ рахунку, найменування банку, код банку (МФО));
 • П.І.Б. контактної особи та контактний номер телефону;
 • іншу інформацію, яку Відділ договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управляння повідомить у листі.

 

Перелік та вартість послуг (тарифи), що надаються Центральним депозитарієм особам, які направляють повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України (крім емітентів та депозитарних установ) (набирали чинності з 01.08.2021р.)

 

helpdesk@csd.ua.