Essential SSL
Головна Емітентам Послуги Повідомлення акціонерів через депозитарну систему
Повідомлення акціонерів через депозитарну систему Друк

 

Послідовність дій акціонерного товариства та професійних учасників депозитарної системи України, депозитаріїв-кореспондентів для забезпечення направлення повідомлень акціонерам, що містять передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію, через депозитарну систему України встановлено Порядком направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 148 від 07.03.2017 (далі – Порядок).

Згідно з пунктом 4 розділу І Порядку Центральний депозитарій забезпечує направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему України на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів, укладеного з акціонерним товариством, умовами якого передбачено надання відповідних послуг.

Таким чином, для забезпечення надання Центральним депозитарієм послуг щодо направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему України, Емітенту необхідно укласти з Центральним депозитарієм Додаткову угоду до Договору про обслуговування випусків цінних паперів, якою регламентується порядок надання відповідних послуг.

Укладення Додаткової угоди відбувається шляхом приєднання Емітента до запропонованих Центральним депозитарієм Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (далі – Умови Додаткової угоди), текст яких оприлюднено на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію, а саме, шляхом подання до Центрального депозитарію Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди. 

Порядок оформлення Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди:

1. Необхідно заповнити електронну форму для формування Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди:

Заява про приєднання до Умов Додаткової угоди 

2. Після заповнення полів електронної форми Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди необхідно її роздрукувати у двох примірниках (бажано на офіційному бланку Емітента), підписати уповноваженою особою Емітента та скріпити печаткою Емітента (у разі її використання).

3. Роздруковану, підписану та скріплену печаткою Емітента (у разі її використання) Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди у двох примірниках необхідно надати Центральному депозитарію будь-яким зручним для Емітента способом (надіслати поштою/кур’єрською службою на адресу Центрального депозитарію (04071, м. Київ, Нижній Вал 17/8) або надати до Центрального депозитарію особисто).

У разі, якщо особа, яка підписала Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди діє на підставі довіреності, або іншого документа, що надає їй відповідні повноваження, разом із Заявою про приєднання до Умов Додаткової угоди до Центрального депозитарію необхідно надати копію відповідного документу.

Другий примірник Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди з відміткою Центрального депозитарію про її отримання буде надіслано на юридичну адресу Емітента, вказану у Заяві про приєднання до Умов Додаткової угоди, або надано Центральним депозитарієм особисто уповноваженому представнику Емітента.

Додаткова угода до Договору про обслуговування випусків цінних паперів вважається укладеною з дня отримання Центральним депозитарієм від Емітента Заяви про приєднання до встановлених Центральним депозитарієм Умов Додаткової угоди, що укладається у формі приєднання.

Для укладання Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів, укладеного у формі єдиного документа, Емітенту необхідно звернутися до співробітників Відділу договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управляння за номером телефону:

(044) 591-04-35

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .