Home Statistics Статистичні дані за період з 01.02.2018 по 28.02.2018
Статистичні дані за період з 01.02.2018 по 28.02.2018 Print

 

За період з 01.02.2018 по 28.02.2018 відкрито рахунки у цінних паперах 17 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
  АТ "ЗНВКІФ "СКІЛІНГ"
  АТ "ЗНВКІФ "ВЕЛАДОС"
31865319 ТОВ "НФК"
  АТ "ЗНВКІФ "АКВІТАС"
  АТ "ЗНВКІФ "БРЕНТ"
24944438 ПАТ "Судмаш"
  АТ "АТРІУМ"
13723817 ВАТ "ГЕМ"
  АТ "КЗКІФ "С-ЕНЕРГІЯ"
36003268-23300511 ТОВ "КУА "АНДЕРЕ РІХТІНГЕН" (ЗНВПІФ "ФОРВАРД")
34410930 ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
36258745 ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"
24727304 ПАТ "ТЕХВОДСЕРВІС"
19419078 ПрАТ "Центр аквакультури"
41311021-23300556 ТОВ "КУА "ЛЬВІВ КЕПІТАЛ" (ПВНЗІФ "ГАЛИЦЬКИЙ")
01973638 ВАТ "Бізнес-центр "Альбатрос"
  АТ "КЗКІФ "ВЕ-КАПІТАЛ"

 

За період з 01.02.2018 по 28.02.2018 депоновано 67 глобальних сертифіката випусків загальною номінальною вартістю 4 884 115 871,54 грн.

Статистичні дані cтаном на 28.02.2018

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 472
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
432
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 719 699 361 725,15  грн.

Обсяг цінних паперів, розміщених за межами України, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 1 452 003 723,37 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 99 494 584 873,96 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 9 615 368 032,30 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 11 645 (з них дематеріалізованих випусків 3 502 та 16 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 01.02.2018 по 28.02.2018 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість понад 934,1 млн. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість майже 4,4 млн. грн;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість майже 2 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 1 425 (надано емітентам інформацію про 1 040 898 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 100;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб –303;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 51;
 • виконано 76 розпоряджень емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 199 968 670,09 грн.