Home Statistics Статистичні дані за період з 01.03.2018 по 31.03.2018
Статистичні дані за період з 01.03.2018 по 31.03.2018 Print

 

За період з 01.03.2018 по 31.03.2018 відкрито рахунки у цінних паперах 8 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
  АТ "ЗНВКІФ "ВЕБЕР"
19334672-23300567 ТОВ "КУА "АКТИВ" (ПВІФ НЗ "Бригантина")
19334672-23300571 ТОВ "КУА "АКТИВ" (ПВІФ НЗ "Євро Інвест")
  АТ "ЗНВКІФ "АЛВЕОР"
  АТ "ЗНВКІФ "ДІЛОВИЙ СВІТ"
  АТ "ЗНВКІФ "ВАСАТ"
41490983 ТОВ ПЦ "КАРДСЕРВІС"
  АТ "ЗНВКІФ "АРАГОН-КАПІТАЛ"

 

За період з 01.03.2018 по 31.03.2018 депоновано 35 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 1 280 453 863,00 грн.

Статистичні дані cтаном на 31.03.2018

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 475
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
432
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 713 956 724 195,03  грн.

Обсяг цінних паперів, розміщених за межами України, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 1 444 194 711,19 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 99 226 616 981,23 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 9 605 258 311,45 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 11 624 (з них дематеріалізованих випусків 3 490 та 16 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 01.03.2018 по 31.03.2018 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість майже 817 млн. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість майже 90 млн. грн;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість майже 11 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 3 641 (надано емітентам інформацію про 2 522 068 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 123;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб –428;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 35;
 • виконано 76 розпоряджень емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 135 898 969,94 грн.