Головна Новини Найважливіші новини НДУ змінює підхід до реформування: учасники фондового ринку задають функціонал і логіку бізнес-процесів
НДУ змінює підхід до реформування: учасники фондового ринку задають функціонал і логіку бізнес-процесів Друк
Середа, 11 квітня 2018, 12:05

 

Національний депозитарій України запроваджує у практику реформування світові стандарти. Учасники фондового ринку разом з НДУ формують нові правила роботи, які розширять можливості для розвитку їхнього бізнесу та  стануть драйвером нових сервісів і можливостей для власників цінних паперів.

«Для успішного впровадження якісної IT-системи, що відповідає міжнародним стандартам, необхідна співпраця не тільки НДУ з Комісією, а й усіх учасників ринку капіталу України, – говорить Дмитро Тарабакін, Член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). – Ми повинні розуміти, які існують проблеми і питання з боку учасників системи. Своєчасне їх вирішення дозволить прискорити процес».

В рамках реалізації зазначених принципів відбулася відкрита зустріч з учасниками ринку, під час якої обговорювалися подальші кроки щодо адаптації програмного забезпечення для фондового ринку України.

Європейська практика передбачає поділ юридичних і технологічних аспектів на ринку цінних паперів. Зазвичай технологічні зміни відбуваються на рівні програмного забезпечення і не регулюються законодавчо. Основна умова - технологія повинна базуватися на юридичних принципах, прийнятих на ринку. Гнучкість даної моделі дозволяє оперативно і в найкоротші терміни вносити зміни для створення більш комфортних умов на ринку для всіх його учасників. Саме такі підходи НДУ запроваджує в Україні.

«Перед тим, як український фондовий ринок активізується, нам потрібно інвестувати в його інфраструктуру, -  зазначає Міндаугас Бакас, Голова  Правління Національного депозитарію України (НДУ). - Бізнес-процеси повинні відповідати ефективним моделям, прийнятим у європейській практиці. Це одна з головних цілей впровадження нового ПЗ. У наслідок цього ми отримаємо не просто нову IT-платформу. Це буде новий Центральний депозитарій, інтегрований у світовий фінансовий простір».

Для депозитарних установ НДУ пропонує 3 нових варіанти технологічної взаємодії з Центральним депозитарієм:

  1. Депозитарна установа (ДУ) веде рахунки в цінних паперах своїх клієнтів, використовуючи своє програмне забезпечення (ПЗ). На рівні Центрального депозитарію (ЦД) зберігаються і обліковуються цінні папери ДУ, права, на які і права за якими належать власникам цінних паперів такої ДУ, а також облік цінних паперів, що належать самій ДУ.
  2. ДУ використовує власне ПЗ, але є клієнти, які хотіли б мати індивідуальний рахунок власника (Individual segregated) на рівні ЦД, що є звичною європейською практикою. Водночас, власник не є клієнтом НДУ. Інформація дублюється в НДУ.
  3. ДУ для обслуговування своїх клієнтів використовує ПЗ ЦД, відкриваючи такі рахунки в системі НДУ. Управління такими рахунками (проведення операцій) здійснюється депозитарною установою, використовуючи весь доступний функціонал ПЗ ЦД.

Незалежно від обраної моделі роботи, депозитарна установа:

  • підтверджує право власності на цінні папери
  • власник (депонент) має доступ до рахунку в цінних паперах виключно через депозитарну установу
  • індивідуальний рахунок власника (депонента) в межах рахунку депозитарної установи, відкритого в ЦД (Individual segregated) - це додаткова гарантія збереження права власності

Варіанти взаємодії з ЦД можуть змінюватися залежно від обраної депозитарною установою моделі ведення бізнесу.

«Наразі відбувається процес оцінки обсягів робіт, пов'язаних з адаптацією програмного забезпечення до українських умов, - коментує Андрій Порада, Член правління НДУ. – У цьому сенсі дискусія, яка зібрала найактивніших учасників українського фондового ринку, була дуже корисна. Діалог триває, і ми закликаємо долучатися до нього нових учасників».

Відкрита дискусія НДУ з депозитарними установами є не першим і не останнім діалогом на тему «Нове програмне забезпечення Центрального депозитарію». Взаємодія буде відбуватися через Раду учасників депозитарної системи Центрального депозитарію. Раду учасників було створено в 2015 році. Це консультативний орган, який формується з представників клієнтів НДУ, має на меті забезпечення діалогу і захисту інтересів учасників депозитарної системи.  

Пропозиції також можна буде надсилати за адресою: DependQ@csd.ua

Нагадаємо, що постачальник нового програмного забезпечення - британська компанія Percival Software Limited. Проекти компанії - програмні рішення в області депозитарного обліку - впроваджені в різних країнах світу. Нова IT-платформа Центрального депозитарію буде носити назву DEPEND.

 

Довідка

Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. Договір про заснування Національного депозитарію України підписано ДКЦПФР та НБУ 18 грудня 1998 року. Державна реєстрація відбулася 17 травня 1999 року. Структура власності ПАТ «НДУ» (станом на ІІ квартал 2017 року): 25% акцій належить державі (управління здійснює НКЦПФР), 25% - належать НБУ, 24,99% - Ощадбанку, майже 11% - КНПФ НБУ, 9,99% - Укрексімбанку, менше 5% акцій – іншим власникам.

12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон), згідно з яким ПАТ «НДУ» набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).

Центральний депозитарій веде депозитарний облік усіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної Законом.

Станом на 04.04.2018:

  • відкрито рахунків ДУ – 208 (з них 5 в стані припинення провадження депозитарної діяльності)
  • відкрито рахунків емітентам – 10 474
  • обслуговуються ЦП: у кількості – 4 196 635 085 020 на загальну номінальну вартість – 1 714 054 695 159,25 грн