Home Statistics Статистичні дані за період з 01.04.2018 по 30.04.2018
Статистичні дані за період з 01.04.2018 по 30.04.2018 Print

 

За період з 01.04.2018 по 30.04.2018 відкрито рахунки у цінних паперах 11 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
38005398-23300452 ТОВ "КУА "СВІТЛОЗАР" (ЗНВПІФ "СИНАРХІ")
25071700-23300599 ТОВ "КУА "Західінвест" (ПЗНВІФ "СТФ")
25071700-23300598 ТОВ "КУА "Західінвест" (ПЗНВІФ "СІГ")
  АТ "АМТЕЛ"
24969510 ПАТ "2 РЗЗЗ"
25071700-23300605 ТОВ "КУА "Західінвест" (ПЗНВІФ "К Капітал")
  АТ "ВІКТОРІАНО"
  АТ "ГОЛДМЕН"
  АТ "ВЕСТЕРОС"
  АТ "БАЗЕЛЬ"
  АТ "ЗНВКІФ "ДИНАСТІЯ"

 

За період з 01.04.2018 по 30.04.2018 депоновано 44 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 90 876 454 661,58 грн.

Статистичні дані cтаном на 30.04.2018

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 449
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
432
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 714 433 017 295,85  грн.

Обсяг цінних паперів, розміщених за межами України, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 1 440 067 522,67 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 98 855 754 764,68 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 9 605 107 688,20 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 11 589 (з них дематеріалізованих випусків 3 477 та 16 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 01.04.2018 по 30.04.2018 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість майже 760 млн. грн.;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість понад 4,3 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 4 591 (надано емітентам інформацію про 2 961 636 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 138;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб – 310;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 52;
 • виконано 95 розпоряджень емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 493 386 402,00 грн.