Home Statistics Статистичні дані за період з 01.05.2018 по 31.05.2018
Статистичні дані за період з 01.05.2018 по 31.05.2018 Print

 

За період з 01.05.2018 по 31.05.2018 відкрито рахунки у цінних паперах 21 емітенту:

ЄДРПОУ Найменування
33829471-23300609
ТОВ "Київська КУА" (ПЗНВІФ "РОДИННИЙ МАЄТОК ДЛЯ ЖИТТЯ")

АТ "ЗНВКІФ "АДВЕНТУРА"
38214406-23300591
ТОВ "КУА "ДЕЛЬТА ПЛЮС" (ЗНВПІФ "ІНКОМ")
38615831-23300578 ТОВА "БРЕНТА КАПІТАЛ" (ПВНЗІФ "АСТАРТА")
00201081
ПАТ "Інститут титану"

АТ "ЗНВКІФ "СЕГУРА-КАПІТАЛ"
АТ "ЗНВКІФ "МІРА-КАПІТАЛ"
36940201 ТОВ "ГК ЯРОВІТ"
АТ "СТРІМ ІНВЕСТ"
34953931-23300581 ТОВ "КУА "ГРІ" (П В Н З І Ф "Вектор Графіка")
АТ "ЛІНКОЛЬН"
АТ "ЛАНКАСТЕР"
35059000 ТОВ "ІНВЕСТБУД ГАРАНТ"
АТ "ЗНВКІФ "ІНВЕСТ АКТИВ"
38780682 ТОВ "ІБК "АЛЬЯНС-ГРУП"
00178175 ПАТ "ШАХТА "НАДІЯ"
АТ "ЮНІТ ФОНД"
АТ "АРІСТОН"
АТ "ЮФ'ЮЧЕ"
АТ "ОРІОН"
АТ "АЛЬФА"

 

Статистичні дані за період з 01.05.2018 по 31.05.2018

За період з 01.05.2018 по 31.05.2018 депоновано 60 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 10 071 748 607,99 грн.

Статистичні дані cтаном на 31.05.2018

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів  10464

Зберігачів та депозитарних установ (у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання, та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)

 432
Депозитаріїв-кореспондентів  1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 720 412 186 009,62 грн.  

Обсяг цінних паперів, розміщених за межами України, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 1 405 647 272,13 грн.  

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 98 845 225 068,64 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 9 604 731 115,65 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ: 

 • 11 546 (з них дематеріалізованих випусків 3 467 та 15 випусків, розміщених за межами України)

За період з 01.05.2018 по 31.05.2018 проведено операцій: 

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість понад 1 млрд. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість майже 343 тис. грн;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість

понад 2,4 млрд. грн.;

 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 879 (надано емітентам інформацію про 507 915 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 113;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб – 251;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків емітентів – 28;
 • виконано 162 розпорядження емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму 2 494 284 363,86 грн.