Головна Новини Найважливіші новини Внесені зміни до Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів
Внесені зміни до Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів Друк
Середа, 20 червня 2018, 07:29

 

Повідомляємо, що рішенням Правління від 19.06.2018р. затверджено нову редакцію Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів (далі – Регламент) що набирає чинності з 16.07.2018р.

Внесення змін обумовлене приведенням внутрішніх документів Центрального депозитарію у відповідність до законодавства, а також для покращення процедур взаємодії з клієнтами, а саме:

  1. Відкоригована підстава для відмови у проведенні операцій Центральним депозитарієм у зв’язку з відсутністю рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, а саме скасовано вимогу щодо наявності рішення про граничний обсяг цінних паперів іноземного емітента, що допущені до обігу на території України;
  2. Конкретизовано внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах, а саме доповнено подією, у тому числі, зміни організаційно-правової форми, додано уточнення «у випадку зміни розпорядника рахунку або інформації про нього»;
  3. Розділ щодо обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства» викладено у новій редакції. Також додано умову про укладання емітентом з Центральним депозитарієм додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів;
  4. Приведено у відповідність до законодавства надання інформаційної довідки про акціонерів, які є власниками 5 (10) і більше відсотків від статутного капіталу емітента;
  5. Додано інформацію щодо необхідності отримання емітентом реєстру власників іменних цінних паперів та форма розпорядження для направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему. Також Регламент доповнено відповідним додатком;
  6. Внесене уточнення щодо порядку відміни розпорядження клієнтом Центрального депозитарію (замість емітента/розпорядника рахунку);
  7. Внесені зміни до порядку обслуговування розрахунків за правочинами, укладеними на фондових біржах та поза фондовими біржами, з/без дотримання(м) принципу «поставка цінних паперів проти оплати». Зокрема, в частині розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними емітентами на фондових біржах, із застосуванням Розрахунковим центром процедур неттінгу;
  8. Порядок обслуговування розрахунків за правочинами, укладеними Емітентом на фондовій біржі з/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» та поза фондовою біржою з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» викладено у новій редакції, зокрема, в частині розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними емітентами на фондових біржах, із застосуванням Розрахунковим центром процедур неттінгу;
  9. Обслуговування транскордонних операцій в депозитарній системі України викладено у новій редакції, а саме процедуру допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України приведено у відповідність до вимог законодавства України;
  10. Стандарт (правила) депозитарного обліку викладено у новій редакції у зв’язку із скасуванням вимоги щодо призначення коду власникам цінних паперів – нерезидентам.