Home Statistics Статистичні дані за період з 01.06.2018 по 30.06.2018
Статистичні дані за період з 01.06.2018 по 30.06.2018 Print

 

За період з 01.06.2018 по 30.06.2018 відкрито рахунки у цінних паперах 10 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
37513475 ТОВ "АГРІКОЛЬ-САМАРА"
41901960 ПрАТ "КРІПТА"
  АТ "ЗНВКІФ "ЕЛЕКТИВ"
  АТ "ЗНВКІФ "ПАЛАТИН"
38633625 ТОВ "ПРАМ"
22334753-23300621 ПрАТ КУА "Карпати-інвест" (ПВІФ "Екостарт")
36001590-23300597 ТОВ "КУА "ІНВЕСТІУМ" (ПВНЗІФ "ІНВЕСТІУМ ТРЕ")
  АТ "ЕНЕРГО-ХАБ"
  АТ "ТАЙМ"
00373400 ПАТ "Хмельницький цукровий завод"

 

За період з 01.06.2018 по 30.06.2018 депоновано 58 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 14 771 181 782,20 грн.

Статистичні дані cтаном на 30.06.2018

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 467
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
432
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 731 305 526 722,05  грн.

Обсяг цінних паперів, розміщених за межами України, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 1 407 911 735,55 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 98 858 188 187,14 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 9 604 731 115,65 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 11 539 (з них дематеріалізованих випусків 3 454 та 15 випусків, розміщених за межами України)

За період з 01.06.2018 по 30.06.2018 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість майже 8,9 млрд. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість понад 20 тис. грн;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість майже 2,6 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 683 (надано емітентам інформацію про 537 155 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 80;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб – 225;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 45;
 • виконано 96 розпорядження емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 1 132 338 595,00 грн.