Home Statistics Статистичні дані за період з 01.09.2018 по 30.09.2018
Статистичні дані за період з 01.09.2018 по 30.09.2018 Print

 

За період з 01.09.2018 по 30.09.2018 відкрито рахунок у цінних паперах 1 депозитарній установі:

ЄДРПОУ Найменування
39849797 ПАТ "РВС БАНК"

 

За період з 01.09.2018 по 30.09.2018 відкрито рахунки у цінних паперах 6 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
  ПрАТ "Європошта"
05381969 ЗАТ "Укроб`єднання "Експрес"
  АТ "ЗНВКІФ "АВЕНТИН"
00911925 ПРАТ "ВОЗНЕСЕНСЬКА ПМК"
  АТ "СТРІМ ІНВЕСТМЕНТ"
  АТ "АМАРАНТ"

 

За період з 01.09.2018 по 30.09.2018 депоновано 37 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 3 637 314 670,85 грн.

Статистичні дані cтаном на 30.09.2018

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 493
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
433
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 743 036 848 854,99  грн.

Обсяг цінних паперів, розміщених за межами України, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 1 763 256 323,74 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 99 568 480 700,74 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 8 735 854 199,90 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 11 508 (з них дематеріалізованих випусків 3 428 та 19 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 01.09.2018 по 30.09.2018 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість майже 3,2 млрд. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість майже 63 тис. грн;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість майже 5,7 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 715 (надано емітентам інформацію про 360 886 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 82;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб – 173;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 48;
 • виконано 87 розпорядження емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 2 036 904 657,80 грн.