Home Statistics Статистичні дані за період з 01.10.2018 по 31.10.2018
Статистичні дані за період з 01.10.2018 по 31.10.2018 Print

 

За період з 01.10.2018 по 31.10.2018 відкрито рахунки у цінних паперах 16 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
32800074-23300640 ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ" (ЗНВПІФ "23")
03079060 ПрАТ "Меджибізьке РТП"
41311021-23300651 ТОВ "КУА "ЛЬВІВ КЕПІТАЛ" (ПВНЗІФ "ЛЕВ КАПІТАЛ")
  АТ "ЗНВКІФ "ОРЕКСІМ"
  АТ "АСБОРН"
  АТ "ВАЛЄНТА"
  АТ "РОНА"
35915640-23300637 ТОВ "КУА "Престиж Капітал" (ПЗНВІФ "Експерт")
41933505-23300656 ТОВ "КУА "ЛІВІНГ ПАРК ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ПВНЗІФ "ЛІВІНГ ПАРК ІНВЕСТОРС")
31316718 ТОВ "НОВА ПОШТА"
40177678-23300589 ТОВ "КУА "КОНТАДОР" (ПВНЗІФ "ОКТАНТ")
21538933 ЗАТ "ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА ФІРМА "РАДОСИНЬ"
  ПрАТ "Харківенергозбут"
  АТ "ЗНВКІФ "КВІРИНАЛ"
  АТ "ЛЕО ІНВЕСТ"
01267834 ВАТ "ЗЗБК №7"

 

За період з 01.10.2018 по 31.10.2018 депоновано 48 глобальних сертифіката випусків загальною номінальною вартістю 62 693 117 447,95 грн.

Статистичні дані cтаном на 31.10.2018

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 505
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
433
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 740 297 606 911,78  грн.

Обсяг цінних паперів, розміщених за межами України, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 1 753 904 332,78 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 99 520 015 162,04 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 8 727 848 774,90 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 11 487 (з них дематеріалізованих випусків 3 414 та 18 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 01.10.2018 по 31.10.2018 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість понад 2 млрд. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість понад 2 млн. грн;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість понад 3,2 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 1 254 (надано емітентам інформацію про 536 788 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 122;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб – 222;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 32;
 • виконано 76 розпорядження емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 317 791 734,11 грн.