Головна Архів Архів за 2012 р
Архів за 2012 р Друк

 

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента (26.06.2012)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (25.04.2012)

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2012 р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 р.

Річний звіт НДУ за 2012 р.

 

Зміни до Cтатуту ПАТ «НДУ», редакція від 03.08.2012 р.

Зміни до Cтатуту ПАТ «НДУ», редакція від 25.04.2012 р.

 

Зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «НДУ», редакція від 25.04.2012 р.

 

Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» від 25.04.2012 року № 1

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» від 03.08.2012 року № 2

 

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (ПАТ «НДУ») повідомляє про включення 21 травня 2012 року 10 320 простих іменних акцій ПАТ «НДУ» номінальною вартістю 10 000 гривень до лістингу на фондовій біржі ПАТ «Фондова біржа ПФТС». До лістингу включено 100% цінних паперів випуску, зареєстрованого 13.04.2011, номер свідоцтва 196/1/11, виданого ДКЦПФР, та 100% цінних паперів випуску, зареєстрованого 24.04.2012, номер тимчасового свідоцтва 56/1/12-Т, виданого НКЦПФР. Рішення про включення цінних паперів ПАТ «НДУ» до лістингу на фондовій біржі ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято Головою Правління ПАТ «НДУ».