Головна Архів Архів за 2013 р
Архів за 2013 р Друк

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента (04.09.2013)

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента (25.04.2013)

Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», які відбудуться 24 квітня 2013 року

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2013 р.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2013 р.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2013 р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 р.

Річний звіт НДУ за 2013 р.

Висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «НДУ» за 2013 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 р.

Кількість складених реєстрів власників іменних цінних паперів, кількість рахунків у цінних паперах клієнтів та кількість глобальних сертифікатів / тимчасових глобальних сертифікатів, що знаходяться на зберіганні в Центральному депозитарії (станом на кінець 4 кварталу 2013 року)

Перелік депозитаріїв-кореспондентів (станом на кінець 4 кварталу 2013 року)

Структура власності Центрального депозитарію (станом на кінець 4 кварталу 2013 року)

Перелік цінних паперів іноземних емітентів, які обслуговуються Центральним депозитарієм (станом на кінець 4 кварталу 2013 року)