Головна Архів Архів за 2014 р
Архів за 2014 р Друк

 

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі (03.12.2014)

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента (11.11.2014)

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента (22.05.2014)

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», які відбудуться 13 червня 2014 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (24.04.2014)

Повідомлення про зміни в порядку денному річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», які відбудуться 24 квітня 2014 року

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», які відбудуться 24 квітня 2014 року

 

Протокол № 2 від 13.06.2014 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»

Протокол № 1 від 24.04.2014 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»

 

Зміни до Cтатуту ПАТ «НДУ», редакція від 24.04.2014 р.

 

Положення про Правління ПАТ «НДУ», редакція від 13.06.2014 р.

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2014 р.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2014 р.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2014 р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 р.

Річний звіт НДУ за 2014 р.

Висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «НДУ» за 2014 рік

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за ІІІ квартал 2014 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за ІІ квартал 2014 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за І квартал 2014 р.

Кількість складених реєстрів власників іменних цінних паперів, кількість рахунків у цінних паперах клієнтів та кількість глобальних сертифікатів / тимчасових глобальних сертифікатів, що знаходяться на зберіганні в Центральному депозитарії (станом на кінець 4 кварталу 2014 року)

Кількість складених реєстрів власників іменних цінних паперів, кількість рахунків у цінних паперах клієнтів та кількість глобальних сертифікатів / тимчасових глобальних сертифікатів, що знаходяться на зберіганні в Центральному депозитарії (станом на кінець 3 кварталу 2014 року)

Кількість складених реєстрів власників іменних цінних паперів, кількість рахунків у цінних паперах клієнтів та кількість глобальних сертифікатів / тимчасових глобальних сертифікатів, що знаходяться на зберіганні в Центральному депозитарії (станом на кінець 2 кварталу 2014 року)

Кількість складених реєстрів власників іменних цінних паперів, кількість рахунків у цінних паперах клієнтів та кількість глобальних сертифікатів / тимчасових глобальних сертифікатів, що знаходяться на зберіганні в Центральному депозитарії (станом на кінець 1 кварталу 2014 року)

Перелік депозитаріїв-кореспондентів (станом на кінець 4 кварталу 2014 року)

Перелік депозитаріїв-кореспондентів (станом на кінець 3 кварталу 2014 року)

Перелік депозитаріїв-кореспондентів (станом на кінець 2 кварталу 2014 року)

Перелік депозитаріїв-кореспондентів (станом на кінець 1 кварталу 2014 року)

 

Структура власності Центрального депозитарію (станом на кінець 4 кварталу 2014 року)

Структура власності Центрального депозитарію (станом на кінець 3 кварталу 2014 року)

Структура власності Центрального депозитарію (станом на кінець 2 кварталу 2014 року)

Структура власності Центрального депозитарію (станом на кінець 1 кварталу 2014 року)

Перелік цінних паперів іноземних емітентів, які обслуговуються Центральним депозитарієм (станом на кінець 4 кварталу 2014 року)

Перелік цінних паперів іноземних емітентів, які обслуговуються Центральним депозитарієм (станом на кінець 3 кварталу 2014 року)

Перелік цінних паперів іноземних емітентів, які обслуговуються Центральним депозитарієм (станом на кінець 2 кварталу 2014 року)

Перелік цінних паперів іноземних емітентів, які обслуговуються Центральним депозитарієм (станом на кінець 1 кварталу 2014 року)