Головна Архів Архів за 2015 р
Архів за 2015 р Друк

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (26.06.2015)

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», які відбудуться 26 червня 2015 року

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента (18.05.2015)

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента (30.04.2015)

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», які відбудуться 28 квітня 2015 року

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», які відбудуться 15 січня 2015 року

 

Протокол № 3 від 26.06.2015 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»

Протокол № 2 від 28.04.2015 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»

Протокол № 1 від 15.01.2015 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»

 

Зміни до Cтатуту ПАТ «НДУ», редакція від 15.01.2015 р.

 

Зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «НДУ», редакція від 26.06.2015 р.

 

Зміни до Положення про Правління ПАТ «НДУ», редакція від 26.06.2015 р.

Зміни до Положення про Правління ПАТ «НДУ», редакція від 28.04.2015 р.

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2015 р.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2015 р.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2015 р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 р.

Річний звіт НДУ за 2015 р.

Висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «НДУ» за 2015 рік

Звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «НДУ» за 2015 рік

 

Фінансова звітність та звіт незалежного аудитора 2015

Баланс (Звіт про фінансовий стан) та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за III квартал 2015 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за II квартал 2015 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за І квартал 2015 р.

Кількість складених реєстрів власників іменних цінних паперів, кількість рахунків у цінних паперах клієнтів та кількість глобальних сертифікатів / тимчасових глобальних сертифікатів, що знаходяться на зберіганні в Центральному депозитарії (станом на кінець 4 кварталу 2015 року)

Кількість складених реєстрів власників іменних цінних паперів, кількість рахунків у цінних паперах клієнтів та кількість глобальних сертифікатів / тимчасових глобальних сертифікатів, що знаходяться на зберіганні в Центральному депозитарії (станом на кінець 3 кварталу 2015 року)

Кількість складених реєстрів власників іменних цінних паперів, кількість рахунків у цінних паперах клієнтів та кількість глобальних сертифікатів / тимчасових глобальних сертифікатів, що знаходяться на зберіганні в Центральному депозитарії (станом на кінець 2 кварталу 2015 року)

Кількість складених реєстрів власників іменних цінних паперів, кількість рахунків у цінних паперах клієнтів та кількість глобальних сертифікатів / тимчасових глобальних сертифікатів, що знаходяться на зберіганні в Центральному депозитарії (станом на кінець 1 кварталу 2015 року)

Перелік депозитаріїв-кореспондентів (станом на кінець 4 кварталу 2015 року)

Перелік депозитаріїв-кореспондентів (станом на кінець 3 кварталу 2015 року)

Перелік депозитаріїв-кореспондентів (станом на кінець 2 кварталу 2015 року)

Перелік депозитаріїв-кореспондентів (станом на кінець 1 кварталу 2015 року)

Структура власності Центрального депозитарію (станом на кінець 4 кварталу 2015 року)

Структура власності Центрального депозитарію (станом на кінець 3 кварталу 2015 року)

Структура власності Центрального депозитарію (станом на кінець 2 кварталу 2015 року)

Структура власності Центрального депозитарію (станом на кінець 1 кварталу 2015 року)

Перелік цінних паперів іноземних емітентів, які обслуговуються Центральним депозитарієм (станом на кінець 4 кварталу 2015 року)

Перелік цінних паперів іноземних емітентів, які обслуговуються Центральним депозитарієм (станом на кінець 3 кварталу 2015 року)

Перелік цінних паперів іноземних емітентів, які обслуговуються Центральним депозитарієм (станом на кінець 2 кварталу 2015 року)

Перелік цінних паперів іноземних емітентів, які обслуговуються Центральним депозитарієм (станом на кінець 1 кварталу 2015 року)