Головна Архів Архів за 2016 р
Архів за 2016 р Друк

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (03.11.2016)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (11.10.2016)

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 жовтня 2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (31.05.2016)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (27.05.2016)

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради ПАТ «НДУ» - представника акціонера держави Україна в особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Повідомлення про зміни в порядку денному річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», які відбудуться 31 травня 2016 року

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», які відбудуться 31 травня 2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (27.04.2016)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (26.04.2016)

Повідомлення про доповнення порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2016 року

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів 26 квітня 2016 року

 

Статут ПАТ «НДУ», редакція від 26.04.2016 року

Статут ПАТ «НДУ», редакція від  31.05.2016 року

Статут ПАТ «НДУ», редакція від  11.10.2016 року

 

Положення про Наглядову раду ПАТ «НДУ», редакція від 26.04.2016 р.

Положення про Наглядову раду ПАТ «НДУ», редакція від 11.10.2016 р.

 

Положення про Правління ПАТ «НДУ», редакція від 26.04.2016 р.

Положення про Правління ПАТ «НДУ», редакція від 31.05.2016 р.


Положення про Раду учасників депозитарної системи ПАТ «НДУ», редакція від 26.04.2016 р.

 

Протокол № 3 від 11.10.2016 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»

Протокол № 2 від 31.05.2016 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»

Протокол № 1 від 26.04.2016 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»

Висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «НДУ» за 2016 рік

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 р.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2016 р.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 р.

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р.

Річний звіт НДУ за 2016 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016

Фінансова звітність та звіт незалежного аудитора 2016

Кількість складених реєстрів власників іменних цінних паперів, кількість рахунків у цінних паперах клієнтів та кількість глобальних сертифікатів / тимчасових глобальних сертифікатів, що знаходяться на зберіганні в Центральному депозитарії (станом на кінець 4 кварталу 2016 року)

Кількість складених реєстрів власників іменних цінних паперів, кількість рахунків у цінних паперах клієнтів та кількість глобальних сертифікатів / тимчасових глобальних сертифікатів, що знаходяться на зберіганні в Центральному депозитарії (станом на кінець 3 кварталу 2016 року)

Кількість складених реєстрів власників іменних цінних паперів, кількість рахунків у цінних паперах клієнтів та кількість глобальних сертифікатів / тимчасових глобальних сертифікатів, що знаходяться на зберіганні в Центральному депозитарії (станом на кінець 2 кварталу 2016 року)

Кількість складених реєстрів власників іменних цінних паперів, кількість рахунків у цінних паперах клієнтів та кількість глобальних сертифікатів / тимчасових глобальних сертифікатів, що знаходяться на зберіганні в Центральному депозитарії (станом на кінець 1 кварталу 2016 року)

Перелік депозитаріїв-кореспондентів (станом на кінець 4 кварталу 2016 року)

Перелік депозитаріїв-кореспондентів (станом на кінець 3 кварталу 2016 року)

Перелік депозитаріїв-кореспондентів (станом на кінець 2 кварталу 2016 року)

Перелік депозитаріїв-кореспондентів (станом на кінець 1 кварталу 2016 року)

Структура власності Центрального депозитарію (станом на кінець 4 кварталу 2016 року)

Структура власності Центрального депозитарію (станом на кінець 3 кварталу 2016 року)

Структура власності Центрального депозитарію (станом на кінець 2 кварталу 2016 року)

Структура власності Центрального депозитарію (станом на кінець 1 кварталу 2016 року)

Перелік цінних паперів іноземних емітентів, які обслуговуються Центральним депозитарієм (станом на кінець 4 кварталу 2016 року)

Перелік цінних паперів іноземних емітентів, які обслуговуються Центральним депозитарієм (станом на кінець 3 кварталу 2016 року)

Перелік цінних паперів іноземних емітентів, які обслуговуються Центральним депозитарієм (станом на кінець 2 кварталу 2016 року)

Перелік цінних паперів іноземних емітентів, які обслуговуються Центральним депозитарієм (станом на кінець 1 кварталу 2016 року)