Головна Корпоративне управління
Корпоративне управління Друк

 

Внутрішні документи

Статут ПАТ «НДУ», редакція від 22.11.2018 р.  (дата оприлюднення 04.02.2019 р.)

Положення про Ревізійну комісію ПАТ «НДУ», редакція від 25.06.2018 року (дата розміщення 02.07.2018 року)

Положення про Наглядову раду ПАТ «НДУ», редакція від 22.11.2018 р. (дата оприлюднення 03.12.2018р.)

Положення про Правління ПАТ «НДУ», редакція від 25.06.2018 року (дата оприлюднення 02.07.2018 року)

Положення про Раду учасників депозитарної системи Центрального депозитарію, редакція від 31.05.2016

Принципи (кодекс) корпоративного управління ПАТ «НДУ», редакція від 25.06.2018 року (дата розміщення 02.07.2018 року)

Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ», редакція від 26.04.2019 р. (дата оприлюднення 03.05.2019 р.)

Положення про Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПАТ «НДУ» Наглядової ради ПАТ «НДУ»

Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради ПАТ «НДУ

Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "НДУ"

Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «НДУ», редакція від 02.08.2019 р. (дата оприлюднення 08.08.2019 р.)

Правила (кодекс) етичної поведінки посадових осіб ПАТ «НДУ»

 

Документи

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «НДУ» від 24.04.2012

Проспект емісії акцій Відкритого акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (після державної реєстрації у зв’язку зі зміною найменування – Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»)