Головна Наглядова Рада
Наглядова Рада Друк

 

Наглядова Рада ПАТ "НДУ" є колегіальним органом ПАТ "НДУ", що здійснює захист прав акціонерів ПАТ "НДУ", і в межах компетенції, визначеної Статутом ПАТ "НДУ", Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління ПАТ "НДУ".

Голова Наглядової ради - Мілентьєв Віталій Михайлович – незалежний директор

Заступник Голови Наглядової ради -  Гелетій Юрій Ігорович – представник акціонера

Члени Наглядової ради:

​Лісовенко Віталій Васильович – незалежний директор

Шляхов Ярослав Миколайович – представник акціонера

Кий Олексій Миколайович - незалежний директор

 

Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України", редакція набула чинності 28.04.2021 (дата оприлюднення 30.04.2021).

Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ", редакція набула чинності 01.01.2021 року (дата оприлюднення 05.01.2021).

 

Звіти Наглядової Ради ПАТ "НДУ"