Головна Правління
Правління Друк

Правління ПАТ "НДУ" є виконавчим органом, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді ПАТ "НДУ" та організовує виконання їх рішень.
Mindaugas Bakas

Голова Правління - Миндаугас Бакас

Oleksiy Tarasenko

Член Правління - Тарасенко Олексій Олександрович

Andriy Porada

Член Правління - Адамовська Марина Олександрівна

 

Положення про Правління ПАТ «НДУ», редакція від 25.06.2018 року (дата розміщення 02.07.2018 року)

Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «НДУ», редакція від 02.08.2019 р. (дата оприлюднення 08.08.2019 р.)

 

Звіти Правління:

Звіт Правління ПАТ «НДУ» за 2018 рік (дата оприлюднення 03.05.2019р.)