Головна Правління
Правління Друк

Правління ПАТ "НДУ" є виконавчим органом, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді ПАТ "НДУ" та організовує виконання їх рішень.
photo_2021-06-16_16-22-27

Голова Правління - Олексій Віталійович Юдін

OT

Член Правління - Олексій Олександрович Тарасенко

MA

Член Правління - Марина Олександрівна Адамовська

 

Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ", редакція набула чинності 31.12.2020 року (дата оприлюднення 05.01.2021)

Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "НДУ" (дата оприлюднення 11.02.2021).

 

Звіти Правління:

Звіт Правління ПАТ "НДУ" за 2020 рік (дата оприлюднення 30.04.2021)