Головна Повідомлення акціонерам
Повідомлення акціонерам Друк

 

За 2021 р.

 • Повідомлення про можливість ознайомлення з проектом Звіту про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «НДУ» за 2020 рік (дата оприлюднення 14.07.2021 р.)
 • Повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати (дата оприлюднення 24.05.2021).
 • Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "НДУ", дата проведення Загальних зборів 27.05.2021 (документ з КЕП) (дата оприлюднення 21.05.2021).
 • Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "НДУ", дата проведення Загальних зборів 27.05.2021 (документ з КЕП) (дата оприлюднення 21.05.2021).
 • Повідомлення від НКЦПФР про призначення представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків дистанційних загальних зборів ПАТ "НДУ", які відбудуться 27.05.2021 (дата оприлюднення 17.05.2021).
 • Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосучих акцій ПАТ "НДУ" станом на 05.05.2021 (дата оприлюднення 07.05.2021).
 • Повідомлення про проведення дистанційно 27.05.2021 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" (документ з КЕП) (дата оприлюднення 07.05.2021).
 • Бюлетень для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ», що проводяться дистанційно 26.04.2021 року (документ з КЕП) (дата оприлюднення 21.04.2021).
 • Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "НДУ", дата проведення Загальних зборів 26.04.2021 (документ з КЕП) (дата оприлюднення 21.04.2021).
 • Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "НДУ", дата проведення Загальних зборів 26.04.2021 (документ з КЕП) (дата оприлюднення 15.04.2021).
 • Повідомлення про зміни до проекту порядку денного та порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ", які вудбудуться дистанційно 26.04.2021 (документ з КЕП) (дата оприлюднення 12.04.2021).
 • Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера (дата оприлюднення 06.04.2021).
 • Повідомлення від НКЦПФР про призначення представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів ПАТ "НДУ", які відбудуться дистанційно 26.04.2021 (дата оприлюднення 05.04.2021).
 • Повідомлення про проведення дистанційно 26.04.2021 року річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" (дата оприлюднення 24.03.2021) (документ з КЕП).
 • Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ "НДУ" станом на дату сладання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (дата оприлюднення 24.03.2021).
 •  

  За 2020 р.