Головна Міжнародна діяльність / LEI Види операцій з ЦП іноземних емітентів
Види операцій з ЦП іноземних емітентів Друк

 

Через рахунки Центрального депозитарію в депозитаріях іноземних держав та міжнародних депозитарно-клірингових установах щодо цінних паперів, випущених або розміщених за межами України, клієнтам надаються наступні послуги:

  1. Отримання/поставка цінних паперів без оплати (FOP)
  2. Облік цінних паперів на рахунках в цінних паперах депозитарних установ
  3. Відображення корпоративних операцій емітента
  4. Проведення виплати доходів/дивідендів за цінними паперами (погашення, викупу тощо)
  5. Інформаційні операції (обмін інформацією щодо цінних паперів з іноземними депозитаріями)
  6. Інші види операцій – за запитом клієнтів

! Звертаємо Вашу увагу, що для успішного ініціювання операції зарахування цінних паперів, випущених або розміщених в іноземній країні, на рахунок депозитарної установи в Центральному депозитарії депозитарна установа повинна перевірити їх наявність у переліку цінних паперів, що зареєстровані в СОІ.

У разі відсутності певного випуску цінних паперів, випущених або розміщених в іноземній країні, в СОІ, депозитарна установа направляє текстове повідомлення засобами СОІ (web-сервіс «Кабінет клієнта») із запитом внести необхідний випуск цінних паперів до переліку цінних паперів СОІ, заповнивши Додаток № 16.