Головна Міжнародна діяльність Порядок проведення операцій з ЦП іноземних емітентів
Порядок проведення операцій з ЦП іноземних емітентів Друк

 

1. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію розпорядження на зарахування цінних паперів на свій рахунок засобами СОІ. Приклад заповнення розпорядження. Стан розпорядження в журналі розпоряджень СОІ – «На обробці».

2. Центральний депозитарій надає розпорядження на зарахування цінних паперів на свій рахунок до відповідного депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи за допомогою системи SWIFT.

3. Депозитарій іноземної держави або міжнародна депозитарно-клірингова установа проводить звірку зустрічних розпоряджень (розпорядження Центрального депозитарію та розпорядження, що надійшло від контрагента), після чого надсилає Центральному депозитарію відповідне інформаційне повідомлення про квитування/неможливість квитування розпоряджень.

4. Після успішного квитування розпоряджень Центральний депозитарій отримує підтвердження про зарахування цінних паперів на свій рахунок в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі за допомогою системи SWIFT.

5. Центральний депозитарій надсилає підтвердження про зарахування цінних паперів на рахунок депозитарної установи в Центральному депозитарії засобами СОІ. Стан розпорядження в журналі розпоряджень СОІ змінюється на «Завершено успішно».

! Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до чинного законодавства України цінні папери іноземних емітентів автоматично зараховуються на рахунок депозитарної установи в Центральному депозитарії як такі, що не допущені до обігу на території України (заблоковані).

Такі цінні папери можуть бути розблоковані після отримання Центральним депозитарієм