Головна Міжнародна діяльність Корпоративні операції емітента (виплата доходів)
Корпоративні операції емітента (виплата доходів) Друк

 

Всю інформацію щодо корпоративних операцій емітента цінних паперів, випущених або розміщених за межами України, Центральний депозитарій отримує від депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи. Інформація передається Центральним депозитарієм депозитарним установам, що на момент отримання такої інформації обліковують відповідні цінні папери на своїх рахунках в Центральному депозитарії. У випадку, якщо корпоративна подія передбачає надання обов’язкової або необов’язкової інформації власником цінних паперів (наприклад, розпорядження за корпоративною подією, голосування тощо), Центральний депозитарій отримує відповідне розпорядження від депозитарної установи та діє відповідно до нього та інформації від депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи.

Виплата доходів

Даний процес включає наступні етапи:

1. Центральний депозитарій отримує від депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи попередню інформацію про проведення корпоративних дій (наприклад, про виплату доходу) за допомогою системи SWIFT.

2. Засобами СОІ Центральний депозитарій передає попередню інформацію про проведення корпоративних дій депозитарній установі, що на момент отримання такої інформації має відповідні цінні папери на своєму рахунку в Центральному депозитарії.

3. Центральний депозитарій отримує від депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи підтвердження проведення корпоративних дій за допомогою системи SWIFT. Грошові кошти, призначені для виплати доходу, зараховуються на грошовий рахунок Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі.

4. Засобами СОІ Центральний депозитарій передає підтвердження про проведення корпоративних дій (виплати доходу, погашення тощо) депозитарній установі, депоненти якої мають право на отримання доходів (сум погашення) у відповідності з проспектом емісії цінних паперів, за якими здійснюється відповідна виплата.

5. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію розпорядження на перерахування доходу (суми погашення). (Форма розпорядження знаходиться за посиланням, під назвою «Додатки до Регламенту для депозитарних установ», Додаток №15).

Звертаємо Вашу увагу, що розпорядження повинно бути підписано одним з розпорядників рахунку в цінних паперах депозитарної установи, зазначених в анкеті рахунку депозитарної установи.

6. Центральний депозитарій через рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі, перераховує кошти на рахунок одержувача відповідно до вказаних у розпорядженні реквізитів. Депозитарна установа несе відповідальність за правильність заповнення банківських реквізитів в розпорядженні та відшкодовує затрати, пов’язані з хибним банківським переказом, проведеним Центральним депозитарієм на підставі розпорядження депозитарної установи.

За додатковою інформацією, звертайтесь, будь ласка, за телефоном/e-mail:

Відділ міжнародних операцій

(044) 363-04-01

dmbr_dep@csd.ua