Головна Міжнародна діяльність Міжнародні зв’язки
Міжнародні зв’язки Друк

 

Членство НДУ в міжнародних асоціаціях та організаціях:

Встановлення ефективних міжнародних зв’язків є одним із пріоритетних напрямків діяльності Центрального депозитарію.

На даний час ПАТ «НДУ» є членом наступних міжнародних організацій:

  1. Співзасновник і повноправний член Асоціації центральних депозитаріїв Євразії (АЦДЄ);
  2. Асоціація національних агентств з кодифікації цінних паперів (ANNA);
  3. Асоціація європейських центральних депозитаріїв цінних паперів (ECSDA);
  4. Організація з всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (S.W.I.F.T.).

Центральний депозитарій приймає активну участь в робочих групах, конференціях, річних зборах та інших заходах, які організовують вищезазначені асоціації.

Всі міжнародні асоціації, членом яких є Центральний депозитарій, підтримують політику прозорості ведення бізнесу і доступності інформації про послуги, що надають депозитарії цінних паперів своїм клієнтам, та специфіку функціонування локальних ринків цінних паперів іноземним інвесторам. Центральний депозитарій є учасником проектів, що проводяться асоціаціями, націлених на збір, аналіз, порівняння і узагальнення інформації про національні ринки капіталів.

Депозитарієм ПАТ «НДУ» були підписані наступні міжнародні угоди:

Меморандум про взаєморозуміння - між Державним агентством України з інвестицій та іновацій, Національним депозитарієм України (НДУ), Віденською фондовою біржею, Центральним контрагентом Австрії (ЦКАА; CCP.A) та Центральним депозитарієм Австрії (ЦДА; OeKB).

Положення даного Меморандуму передбачають обмін інформацією, проведення регулярних зустрічей, спільних досліджень, реалізацію спільних проектів і встановлення міждепозитарних зв'язків.

 

Меморандум про співпрацю - між Національним депозитарієм України та Національним депозитарним центром Азербайджанської Республіки. Основними пунктами Меморандуму стали питання, що стосуються обміну інформацією щодо порядку функціонування клірингових, розрахункових і облікових систем Республіки Азербайджан та України; підготовка і подальше встановлення кореспондентських відносин між Депозитаріями з метою забезпечення розрахунків за транскордонним угодами між учасниками ринків цінних паперів Республіки Азербайджан та України; створення робочих груп при реалізації спільних проектів Депозитаріїв; вивчення облікових систем Республіки Азербайджан та України.

Меморандум про співпрацю - між Національним депозитарієм України та Латвійським центральним депозитарієм. Основними пунктами Меморандуму стали питання, що стосуються підготовки та встановлення кореспондентських відносин між Депозитаріями; проведення взаємних стажувань та обміну досвідом фахівців Депозитаріїв; взаємне консультування з питань організації системи зберігання і обробки інформації, надання консультаційної допомоги українським і латвійським учасникам фондового ринку щодо облікових систем цих країн.