Home Corporate Governance Система управління ризиками
Система управління ризиками Print

 

Політика Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» в сфері управління ризиками зосереджена на побудові комплексної системи, яка дозволяє своєчасно виявляти ризики, оцінювати їх істотність і вживати заходів щодо мінімізації як в частині ймовірності реалізації ризиків, так і в частині впливу на діяльність.

У 2017 році Наглядова Рада ПАТ «НДУ» затвердила Положення про систему управління ризиками. У документі визначені фундаментальні основи методології оцінки та управління ризиками: мету, завдання, структуру системи управління ризиками, підходи до розподілу прав і обов'язків учасників системи управління ризиками ПАТ «НДУ».

Управління ризиками здійснюється на всіх рівнях управління, а також по всіх функціональних напрямках. Функції управління ризиками розподілені між Наглядовою Радою,  Правлінням та структурними підрозділами ПАТ «НДУ». У компанії створено Ризик – комітет та призначений працівник, відповідальний за реалізацію функцій системи управління ризиками (далі-СУР).

 

Структура системи управління ризиками

 

 

Роль та функції

Керівний орган

Наглядова рада

  • Затверджує внутрішні документи щодо функціонування СУР;
  • Здійснює контроль за ефективністю функціонування СУР.

Третя лінія захисту

Внутрішній аудит

  • Здійснює вивчення і тестування роботи СУР, звітування органам управління Центрального депозитарію про адекватність й ефективність контролю ризиків.

Виконавчий орган

Правління

  • Встановлює загальну стратегію функціонування СУР, конкретні задачі, які стоять перед нею на найближчий період діяльності, а також ризик-апетит Центрального депозитарію.

Друга лінія захисту

Відповідальний працівник  та Ризик-комітет

  • Забезпечують функціонування СУР, в т.ч. запобігання та мінімізації впливу ризиків, своєчасного виявлення та ефективного реагування на ризики;
  • Здійснюють аналіз факторів та причин, які можуть призвести до ризиків, розробку та впровадження ефективних заходів з недопущення та/або мінімізації ризиків.

Перша лінія захисту

Структурні підрозділи

 

  • Здійснюють управління та поточний контроль за ризиками, надають інформацію щодо ризиків відповідальному працівнику та Ризик-комітету.

 

В ПАТ «НДУ» з метою підвищення ефективності управління ризиками в ключових бізнес – процесах Правлінню, Наглядовій Раді на регулярній основі надаються звіти про ключові ризики компанії.

Система управління ризиками

Забезпечення безперервності діяльності - одна з ключових завдань менеджменту ПАТ «НДУ».

В ПАТ «НДУ» функціонують повноцінні елементи резервної інфраструктури: резервний офіс і резервний центр обробки даних.

Резервний офіс розрахований для розміщення необхідного персоналу ПАТ «НДУ» і здатний забезпечити виконання ключових бізнес-процесів. Для забезпечення безперебійної подачі електроенергії в аварійних ситуаціях в системі електропостачання офісів ПАТ «НДУ» задіяні джерела автономного безперебійного живлення і дизель-генераторні установки.

В ПАТ «НДУ» розроблені і впроваджені процедури та плани забезпечення безперервності й відновлення діяльності. Основні ресурс-провайдери та канали зв'язку за дубльовано.

Інфраструктура ПАТ «НДУ» побудована таким чином, що дозволяє в найкоротшій термін її масштабувати задля збільшення потужності. Навантаження на системи, сервіси, канали зв’язку та обладнання контролюється спеціалізованою системою моніторингу.