Home International Activity Допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу в Україні
Порядок формування запиту Центральному Депозитарію щодо подання до НКЦПФР заяви про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України. Print

 

Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, затвердженого рішенням НКЦПФР 21.01.2021 № 34 (далі – Положення) 

Отримання документального підтвердження Центрального депозитарію

Відповідно до вимог Положення професійні учасники ринку та емітенти можуть самостійно ініціювати подання безпосередньо до НКЦПФР заяви про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України.

З метою формування повного пакету документів заявник може надіслати до Центрального депозитарію запит для отримання наступної інформації:

  • документального підтвердження Центрального депозитарію цінних паперів щодо можливості обліку цінних паперів іноземного емітента на кореспондентському рахунку Центрального депозитарію цінних паперів, відкритому в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з яким (якою) Центральним депозитарієм цінних паперів встановлено кореспондентські відносини, та
  • документального підтвердження Центрального депозитарію цінних паперів щодо можливих обмежень щодо цінних паперів іноземного емітента, встановлених в системі депозитарного обліку депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи, з яким (якою) Центральним депозитарієм цінних паперів встановлено кореспондентські відносини

Запит до Центрального депозитарію надсилається користувачами web-сервісу «Кабінет клієнта» виключно засобами вищезазначеного сервісу з використанням опції «Повідомлення інформаційне».

! Якщо заявником є професійний учасник або іноземний емітент, який не зареєстрований та не має доступу до web-сервісу «Кабінет Клієнта», запит до Центрального депозитарію надається офіційним листом, підписаним уповноваженою особою та завіреним печаткою підприємства (за умови її використання), із обов’язковим зазначенням поштової адреси для отримання відповіді та контактів для зворотнього зв’язку.

Вимоги до змісту запиту, який подається до Центрального депозитарію:

  • найменування та код ЄДР (для іноземних емітентів - код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру) ініціатора запиту;
  • посилання на Положення та інформацію, яку має містити документальне підтвердження (відповідно до Положення);
  • код ISIN цінного паперу іноземного емітента.
  • поштова адреса та контакти в разі надсилання запиту у паперовому форматі (даний пункт не стосується запитів, які надсилаються засобами web-сервісу «Кабінет клієнта»)
  • реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу (даний пункт не стосується запитів, які надсилаються засобами web-сервісу «Кабінет клієнта» або від імені іноземного емітента)

Відповідь надається Центральним депозитарієм у тому вигляді, у якому був наданий запит.

Подання заяви депозитарними установами до Центрального депозитарію

Депозитарна установа може ініціювати подання Центральним депозитарієм до Комісії заяви про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України, передбаченої Положенням про допуск (див. п.п. 6.1.9 п.6 Розділу ІІ Регламенту ЦД)

Для отримання допуску цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України, за умови подання Центральним депозитарієм пакету документів до Комісії за заявою депозитарної установи, депозитарній установі необхідно:

Крок 1

Направити ISIN код цінного паперу на електронну пошту dmbr_dep@csd.ua для уточнення можливості обліку цінних паперів на рахунках НДУ за кордоном або зателефонувати за номером (044) 363 04 01

Крок 2

Оформити Додаток №17, узгодити його зміст із фахівцями відділу та направити до НДУ оригінал документу

Крок 3

Зачекати на прийняття Рішення НКЦПФР про допуск (строк розгляду НКЦПФР заяви – 30 днів за відсутності зауважень)

Крок 4

Отримати повідомлення від НДУ про допуск

Крок 5

Іноземні цінні папери допущені до обігу в Україні.

Ви маєте можливість проводити операції з ними.

 

Актуальний Перелік цінних паперів іноземних емітентів, що допущені до обігу на території України