Home Statistics Статистичні дані за період з 01.04.2019 по 30.04.2019
Статистичні дані за період з 01.04.2019 по 30.04.2019 Print

 

За період з 01.04.2019 по 30.04.2019 відкрито рахунки у цінних паперах 8 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
  АТ "ВІНДХЕМ"
  АТ "ВІЛАРД"
  АТ "ЧИСТА ЕНЕРГІЯ"
  АТ "МЕЛРОУЗ"
  АТ "ФЛЕМІНГ"
  АТ "ЗНВКІФ "АНЕСТ РІТЕЙЛ"
33546842-23300687 ТОВ "АРТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ" (ПВІФНВЗТ "КАМЕРТОН " ТОВ "АРТА УПРАВЛІННЯ АКТИВ
33546842-23300686 ТОВ "АРТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ" (ПВІФНЗТ "ОКТАВА" ТОВ "АРТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"

 

За період з 01.04.2019 по 30.04.2019 депоновано 43 глобальних сертифіката випусків загальною номінальною вартістю 29 496 807 255,60 грн.

Статистичні дані cтаном на 30.04.2019

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 224
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
432

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 758 213 325 380,70  грн.

Обсяг цінних паперів, розміщених за межами України, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 1 604 801 189,42 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 97 990 166 688,89 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 8 688 687 338,31 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 11 386 (з них дематеріалізованих випусків 3 356 та 19 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 01.04.2019 по 30.04.2019 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість майже 2,2 млрд. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість понад 2,3 млн. грн;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартістьпонад 2 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 4 489 (надано емітентам інформацію про 2 503 471 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів –138;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб – 245;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 58;
 • виконано 71 розпорядження емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 515 885 764,37 грн.