Home Statistics Статистичні дані за період з 01.07.2019 по 31.07.2019
Статистичні дані за період з 01.07.2019 по 31.07.2019 Print

 

За період з 01.07.2019 по 31.07.2019 відкрито рахунки у цінних паперах 22 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
43087357 АТ "ЛОРДІНІ"
43105244 АТ "АКЮМЕН"
00218319 ВАТ "Прикарпатпромарматура"
  АТ "ЗНВКІФ "ФАЙТЕР"
  АТ "ЗНВКІФ "ДІЛІДЖЕНС"
40720198 ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"
  АТ "ІНТЕГРІТІ КАПІТАЛ"
38090420-23300665 ТОВ "КУА "АТЛАНТІС КАПІТАЛ" (ЗНВПІФ "ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА 2")
  АТ "НОТЕР"
35583857 ПАТ "ТРЕСТ"
  АТ "БОРД"
  АТ "ФАН ІНВЕСТ"
  АТ "ЗНВКІФ "ІНКРОКЕР-КЕПІТАЛ"
  АТ "ЗНВКІФ "ЛАНДАУ"
  АТ "ЗНВКІФ "ДІЛО ФІНАНС"
  АТ "ЗНВКІФ "СКРЕФ"
  АТ "МОНТАНА"
  АТ "МІРАДОР"
  АТ "ОРОТАВА"
33546842-23300685 ТОВ "АРТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ" (ПВІФНВЗТ"МОДЕРАТО"ТОВ"АРТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"
  АТ "АЛЬТИТУДА"
  АТ "САФАРІС"

 

За період з 01.07.2019 по 31.07.2019 депоновано 78 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 9 096 088 195,11 грн.

Статистичні дані cтаном на 31.07.2019

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 238
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
432

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 746 599 133 542,59  грн.

Обсяг цінних паперів, розміщених за межами України, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 1 521 796 457,31  грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 94 985 975 834,08 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 8 674 113 336,56 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 11 303 (з них дематеріалізованих випусків 3 316 та 20 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 01.07.2019 по 31.07.2019 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість майже 1,9 млрд. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість майже 7,7 млн. грн;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість понад 1,6 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 1 341 (надано емітентам інформацію про 572 562 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів –111;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб – 312;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 23;
 • виконано 35 розпорядження емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 3 907 858 14,25  грн.