Home Newsroom Important 27 травня 2020 року набирають чинності нові зміни до Регламенту уповноваженого на зберігання!
27 травня 2020 року набирають чинності нові зміни до Регламенту уповноваженого на зберігання! Print
Wednesday, 06 May 2020 15:23

Шановні клієнти!

Нагадуємо, що Правлінням ПАТ «НДУ» було затверджено внесення змін до Регламенту уповноваженого на зберігання з метою приведення його у відповідність до вимог Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.14 №431 зі змінами, внесеними рішенням НКЦПФР від 14.11.2019 №690.
За новими процедурами обслуговування власників рахунків, інформація про які передана Центральному депозитарію як уповноваженому на зберігання депозитарними установами/зберігачами, які припинили провадження депозитарної діяльності, здійснюється через обрані ними депозитарні установи.
Відтепер власнику не потрібно проходити процедуру ідентифікації та подавати документи до Центрального депозитарію, достатньо зробити це в обраній депозитарній установі.

«Внесення змін до Регламенту уповноваженого на зберігання є не тільки дієвим кроком до покращення та автоматизації послуг Центрального депозитарію, а й значно сприятиме створенню нових можливостей для розширення спектру послуг, що надаються учасниками ринку, - повідомляє Марина Адамовська, член Правління ПАТ «НДУ».

Reglament

Також, за умови відповідного звернення депозитарної установи, Центральним депозитарієм:
- буде надано інформацію про стан рахунку власника, інформацію про який зберігає, та здійснено переведення цінних паперів власника на його рахунок в обраній депозитарній установі;
- буде надано інформацію щодо суми коштів, на які власник має право, та здійснено їх переказ.

Такі нові процедури зручні та швидкі, оскільки депозитарні установи та Центральний депозитарій для обміну інформацією використовують електронний документообіг.


За додатковою інформацією звертатися: pr@csd.ua


Довідка
Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. Договір про заснування Національного депозитарію України підписано ДКЦПФР та НБУ 18 грудня 1998 року. Державна реєстрація відбулася 17 травня 1999 року. Структура власності ПАТ «НДУ» (станом на ІІ квартал 2017 року): 25% акцій належить державі (управління здійснює НКЦПФР), 25% - належать НБУ, 24,99% - Ощадбанку, майже 11% - КНПФ НБУ, 9,99% - Укрексімбанку, менше 5% акцій – іншим власникам.
12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон), згідно з яким ПАТ «НДУ» набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).
Центральний депозитарій веде депозитарний облік усіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної Законом.