Архів - Укладання Депозитарного договору в період з 30.09.2019 по 27.07.2020 року Друк

 

Редакція Депозитарних договорів, що укладалися в період з 30.09.2019 по 27.07.2020 року включно!

У зв’язку із впровадженням Центральним депозитарієм нового програмного забезпечення DEPEND, а також внесенням змін у Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів» від 06.08.2013  № 1410 укладені Центральним депозитарієм з Депозитарними установами Депозитарні договори потребують внесення змін.

Внесення змін до Депозитарного договору

Умови Угоди про внесення змін до Депозитарного договору (щодо, зокрема, відкриття та обслуговування сегрегованого(-их) рахунку(-ів) у цінних паперах) - у разі використання Депозитарною установою програмного забезпечення DEPEND;

Умови Угоди про внесення змін до Депозитарного договору (щодо, зокрема, відкриття та обслуговування агрегованого(-их) та сегрегованого(-их) рахунку (рахунків) у цінних паперах) - у разі використання Депозитарною установою ІНШОГО програмного забезпечення.

Внесення змін у Депозитарні договори відбувається у той же спосіб, як і його укладання, шляхом подання Депозитарною установою Заяви про приєднання до умов Угоди про внесення змін до Депозитарного договору (якщо умовами укладеного Депозитарного договору передбачена можливість внесення до нього змін шляхом приєднання депозитарної установи до запропонованих Центральних депозитарієм Умов).

Заява про приєднання до умов Угоди про внесення змін до Депозитарного договору (щодо, зокрема, відкриття та обслуговування сегрегованого(-их) рахунку(-ів) у цінних паперах) - у разі використання Депозитарною установою програмного забезпечення DEPEND;

Заява про приєднання до умов Угоди про внесення змін до Депозитарного договору (щодо, зокрема, відкриття та обслуговування агрегованого(-их) та сегрегованого(-их) рахунку (рахунків) у цінних паперах) - у разі використання Депозитарною установою ІНШОГО програмного забезпечення;

Реєстраційна картка Депозитарної установи

 

1. Для укладення Угоди про внесення змін до Депозитарного договору Депозитарній установі необхідно в електронній формі, відповідно до обраної моделі співпраці з Центральним депозитарієм, заповнити Заяву про приєднання до умов Угоди про внесення змін до Депозитарного договору і Реєстраційну картку Депозитарної установи.

2. Після заповнення Заяви про приєднання до умов Угоди про внесення змін до Депозитарного договору і Реєстраційної картки у форматі .doc (.docx, .rtf) необхідно їх надіслати на електронну адресу depo_dog@csd.ua, зазначивши у темі листа «Заява про приєднання до Умов додаткової угоди до Депозитарного договору», попередньо завіривши електронним підписом уповноваженої особи Депозитарної установи та печаткою (у разі використання).

 

Додатково до Заяви про приєднання до умов Угоди про внесення змін до Депозитарного договору і Реєстраційної картки Депозитарної установи необхідно додати завірені електронним підписом уповноваженої особою Депозитарної установи та печаткою (у разі використання) копії документів в електронній формі (у форматі .pdf), що підтверджують повноваження особи, яка підписала Заяву про приєднання до умов Угоди про внесення змін до Депозитарного договору і Реєстраційної картки Депозитарної установи (копії документів, які підтверджують повноваження особи, що підписала Заяву, надаються у випадку, якщо до Центрального депозитарію раніше не подавались документи на підписанта).

 

3. Подані документи проходять перевірку. За результатами перевірки Депозитарна установа на електронну скриньку, з якої направлялись документи, отримує повідомлення про результати розгляду Заяви про приєднання до умов Угоди про внесення змін до Депозитарного договору:

а) про успішну реєстрацію заяви із зазначенням реквізитів (номер, дата) Угоди про внесення змін до Депозитарного договору (Угода вважається укладеною);

б) про не проведення реєстрації заяви із зазначенням недоліків (Депозитарний договір вважається не укладеним) (Угода не укладена).

Депозитарна установа усуває причини відмови і повторно подає документи.

 

У випадку використання Client Tool при завіренні електронних документів (Заяв про приєднання до умов, Реєстраційна картка), рекомендуємо звернути увагу на необхідний порядок дій розміщений за адресою:  https://www.csd.ua/images/stories/pdf/instr_clientTool.pdf   Пункт 4 та 5 (файл до 19мб). Кожен файл підлягає завіренню електронним підписом разом з електронною печаткою (у випадку використання).

4-steps

 

Порядок укладення Депозитарного договору

 

Укладення Депозитарного договору відбувається шляхом приєднання Депозитарної установи до запропонованих Центральним депозитарієм Умов Депозитарного договору відповідно до  Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

 

Умови Депозитарного договору (щодо, зокрема, відкриття та обслуговування сегрегованого(-их) рахунку(-ів) у цінних паперах) - у разі використання Депозитарною установою програмного забезпечення DEPEND;

Умови Депозитарного договору (щодо, зокрема, відкриття та обслуговування агрегованого(-их) та сегрегованого(-их) рахунку (рахунків) у цінних паперах) - у разі використання Депозитарною установою ІНШОГО програмного забезпечення.

 

Порядок оформлення Заяви про приєднання до Умов Депозитарного договору:

1. Необхідно в електронній формі, відповідно до обраної моделі співпраці з Центральним депозитарієм, заповнити Заяву про приєднання до Умов Депозитарного договору і Реєстраційну картку Депозитарної установи:

Заява про приєднання до Умов Депозитарного договору (щодо, зокрема, відкриття та обслуговування сегрегованого(-их) рахунку(-ів) у цінних паперах) – у разі використання Депозитарною установою програмного забезпечення DEPEND;

Заява про приєднання до Умов Депозитарного договору (щодо, зокрема, відкриття та обслуговування агрегованого(-их) та сегрегованого(-их) рахунку (рахунків) у цінних паперах) - у разі використання Депозитарною установою ІНШОГО програмного забезпечення;

Реєстраційна картка Депозитарної установи

2. Після заповнення Заяви про приєднання до Умов Депозитарного договору і Реєстраційної картки Депозитарної установи у форматі .doc (.docx, .rtf) необхідно їх надіслати на електронну адресу depo_dog@csd.ua, зазначивши у темі листа «Заява про приєднання до Умов Депозитарного договору», попередньо завіривши електронним підписом уповноваженої особи Депозитарної установи та печаткою (у разі використання). 

Додатково до Заяви про приєднання до Умов Депозитарного договору і Реєстраційної картки необхідно додати завірені електронним підписом уповноваженої особою Депозитарної установи та печаткою (у разі використання) копії документів в електронній формі (у форматі .pdf), що підтверджують повноваження особи, яка підписала Заяву про приєднання до Умов Депозитарного договору і Реєстраційну картку Депозитарної установи.

3. Подані документи проходять перевірку. За результатами перевірки Депозитарна установа на електронну скриньку, з якої направлялись документи, отримує повідомлення про результати розгляду Заяви про приєднання до Умов Депозитарного договору:

а) про успішну реєстрацію заяви із зазначенням реквізитів (номер, дата) Депозитарного договору (Депозитарний договір вважається укладеним);

б) про не проведення реєстрації заяви із зазначенням недоліків (Депозитарний договір вважається не укладеним);

Депозитарна установа усуває причини відмови і повторює подання документів.

 

Депозитарна установа може подати Заяву про приєднання до Умов Депозитарного договору і Реєстраційну картку Депозитарної установи у паперовій формі у наступному порядку.

 

1. Необхідно, відповідно до обраної моделі співпраці з Центральним депозитарієм, заповнити форму Заяву про приєднання до Умов Депозитарного договору і Реєстраційну картку Депозитарної установи:

Заява про приєднання до Умов Депозитарного договору (щодо, зокрема, відкриття та обслуговування сегрегованого(-их) рахунку(-ів) у цінних паперах) - у разі використання Депозитарною установою програмного забезпечення DEPEND;

Заява про приєднання до Умов Депозитарного договору (щодо, зокрема, відкриття та обслуговування агрегованого(-их) та сегрегованого(-их) рахунку (рахунків) у цінних паперах) - у разі використання Депозитарною установою ІНШОГО програмного забезпечення;

Реєстраційна картка Депозитарної установи

2. Після заповнення форми Заяви про приєднання до Умов Депозитарного договору і Реєстраційної картки Депозитарної установи необхідно їх роздрукувати у двох примірниках кожен на офіційному бланку Депозитарної установи, підписати уповноваженою особою Депозитарної установи та скріпити печаткою Депозитарної установи (у разі використання).

3. Підписану та скріплену печаткою Депозитарної установи (у разі використання) Заяву про приєднання до Умов Депозитарного договору у двох примірниках і Реєстраційну картку Депозитарної установи необхідно надіслати на поштову адресу Центрального депозитарію (04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд.7 Г) або надати іншим зручним для Депозитарної установи способом.

Крім того, разом із Заявою про приєднання до Умов Депозитарного договору, необхідно надати Центральному депозитарію документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала Заяву про приєднання до Умов Депозитарного договору і Реєстраційну картку Депозитарної установи.

Другий примірник Заяви про приєднання до Умов Депозитарного договору з відміткою Центрального депозитарію про її отримання буде повернуто на адресу Депозитарної установи або надано особисто Центральним депозитарієм уповноваженому представнику Депозитарної установи.

 

Порядок укладання додаткової угоди до депозитарного договору

1. Умови Додаткової угоди до Депозитарного договору (щодо надання послуг з формування масиву даних щодо власників цінних паперів у форматі, визначеному Центральним депозитарієм)

2. Заява про приєднання до умов Додаткової угоди до Депозитарного договору (щодо надання послуг з формування масиву даних щодо власників цінних паперів у форматі, визначеному Центральним депозитарієм)