Головна Емітентам Послуги Виплата доходів/сум погашення за цінними паперами
Архів - Виплата доходів/сум погашення грошовими коштами Друк

 

Відповідно до пункту 32 глави 5 розділу V Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 року №735, Центральний депозитарій відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», на підставі укладеного з Емітентом договору, може забезпечувати здійснення Емітентом виплати доходів за цінними паперами. Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України визначається Комісією

Виплата дивідендів/сум погашення може здійснюватися двома способами. Виходячи із того, яким способом буде здійснюватися виплата доходів/сум погашення за цінними паперами до НДУ треба надати відповідний пакет документів:

  • якщо виплата буде здійснюватися безпосередньо акціонерам до НДУ необхідно подати Додаток 26 (Розпорядження Центральному депозитарію на складання реєстру власників іменних цінних паперів для отримання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами) та Додаток 54 (Інформація щодо виплати акціонерним товариством дивідендів);
  • якщо виплата буде здійснюватися безпосередньо через депозитарну систему України до НДУ необхідно надати пакет документів, зазначений у п. 3.19 Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.

У разі повернення акціонерному товариству коштів, переказаних безпосередньо акціонерам, акціонерне товариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України згідно вимог п. 3.18 Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.

 

Згідно пункту 1 глави 1 розділу ІІІ Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 12.04.2016 року №391, (надалі по тексту – Порядок №391), Центральний депозитарій забезпечує здійснення виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів, укладеного з акціонерним товариством, умовами якого передбачено надання відповідних послуг.

Для забезпечення надання Центральним депозитарієм послуг щодо виплати доходів/сум погашення грошовими коштами Емітенту необхідно укласти з Центральним депозитарієм Додаткову угоду до Договору про обслуговування випусків цінних паперів, (далі по тексту – Додаткова угода),  якою регламентується порядок надання відповідних послуг

Порядок укладання Додаткової угоди

Укладення Додаткової угоди відбувається шляхом приєднання Емітента до запропонованих Центральним депозитарієм Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (далі по тексту – Умови Додаткової угоди), текст яких оприлюднено на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію

Порядок оформлення Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди:

1. Необхідно заповнити форму Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди:

2. Після заповнення форми Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди необхідно її роздрукувати у двох примірниках на офіційному бланку Емітента, підписати уповноваженою особою Емітента та скріпити печаткою Емітента (у разі використання)

3. Підписану та скріплену печаткою Емітента (у разі використання) Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди у двох примірниках необхідно надіслати на поштову адресу Центрального депозитарію (04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд.7 Г) або надати іншим зручним для Емітента способом

Крім того, разом із Заявою про приєднання до Умов Додаткової угоди, необхідно надати Центральному депозитарію документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди (наприклад: копія довіреності, рішення суду тощо)

Другий примірник Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди з відміткою Центрального депозитарію про її отримання буде повернуто на адресу Емітента або надано особисто Центральним депозитарієм уповноваженому представнику Емітента

 

Додаткова угода, що укладається у формі приєднання, вважається укладеною з дня отримання Центральним депозитарієм Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди, підписаної уповноваженим представником Емітента та скріпленої печаткою Емітента (у разі використання)

 

Порядок укладання Додаткової угоди у формі єдиного документу 

Для оформлення Додаткової угоди у формі єдиного документу Емітенту необхідно надіслати на електронну пошту Відділу договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управляння depo_dog@csd.ua лист (довільної форми) із зазначенням наступної інформації про Емітента:

  • повне найменування;
  • ідентифікаційний код;
  • місцезнаходження;
  • посада та П.І.Б. (повністю) уповноваженої особи – підписанта Додаткової угоди;
  • назва та реквізити (дата і номер) документу, на підставі якого діє уповноважена особа-підписант (наприклад, статут, довіреність та ін.);
  • реквізити поточного рахунку (№ рахунку, найменування банку, код банку (МФО));
  • П.І.Б. контактної особи Емітента та контактний номер телефону;
  • спосіб отримання проектів Додаткової угоди (особисто/поштою/кур’єрською службою).

Внесення змін до Умов Додаткової щодо виплати доходів/сум погашення грошовими коштами, укладеної до 25.10.2016 року

На виконання вимог Порядку №391, з метою приведення додаткових угод щодо виплати доходів/сум погашення грошовими коштами, укладених між емітентами та Центральним депозитарієм до 25.10.2016 року, Емітентам необхідно надати Центральному депозитарію Заяву про приєднання до Умов Угоди про внесення змін до Додаткової угоди 

Для укладання Угоди про внесення змін до Додаткової угоди у формі єдиного документу Емітенту необхідно надіслати на електронну пошту Відділу договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управляння depo_dog@csd.ua лист (довільної форми) із зазначенням інформації про Емітента, перелік якої зазначено у розділі вище