Головна Емітентам Послуги Направлення повідомлень та іншої інформації через депозитарну систему України
Направлення повідомлень через депозитарну систему України Друк

 

Повідомлення акціонерів через депозитарну систему (процедура до 13.08.2021р.)

 

 

Послідовність дій акціонерного товариства та професійних учасників депозитарної системи України, депозитаріїв-кореспондентів для забезпечення направлення повідомлень акціонерам, що містять передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію, через депозитарну систему України встановлено Порядком направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №148 від 07.03.2017 (далі – Порядок)

Згідно з пунктом 4 розділу І Порядку Центральний депозитарій забезпечує направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему України на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів, укладеного з акціонерним товариством, умовами якого передбачено надання відповідних послуг

Таким чином, для забезпечення надання Центральним депозитарієм послуг щодо направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему України, Емітенту необхідно укласти з Центральним депозитарієм Додаткову угоду до Договору про обслуговування випусків цінних паперів, (далі по тексту – Додаткова угода),  якою регламентується порядок надання відповідних послуг

Порядок укладання Додаткової угоди

Укладення Додаткової угоди відбувається шляхом приєднання Емітента до запропонованих Центральним депозитарієм Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (далі по тексту – Умови Додаткової угоди), текст яких оприлюднено на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію

Порядок оформлення Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди:

1. Необхідно заповнити форму Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди:

2. Після заповнення форми Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди необхідно її роздрукувати у двох примірниках на офіційному бланку Емітента, підписати уповноваженою особою Емітента та скріпити печаткою Емітента (у разі використання)

3. Підписану та скріплену печаткою Емітента (у разі використання) Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди у двох примірниках необхідно надіслати на поштову адресу Центрального депозитарію (04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд.7 Г) або надати іншим зручним для Емітента способом

Крім того, разом із Заявою про приєднання до Умов Додаткової угоди, необхідно надати Центральному депозитарію документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди (наприклад: копія довіреності, рішення суду тощо)

Другий примірник Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди з відміткою Центрального депозитарію про її отримання буде повернуто на адресу Емітента або надано особисто Центральним депозитарієм уповноваженому представнику Емітента

Додаткова угода, що укладається у формі приєднання, вважається укладеною з дня отримання Центральним депозитарієм Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди, підписаної уповноваженим представником Емітента та скріпленої печаткою Емітента (у разі використання)

Порядок укладання Додаткової угоди у формі єдиного документу

Для оформлення Додаткової угоди у формі єдиного документу Емітенту необхідно надіслати на електронну пошту Відділу договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управляння depo_dog@csd.ua лист (довільної форми) із зазначенням наступної інформації про Емітента:

  • повне найменування;
  • ідентифікаційний код;
  • місцезнаходження;
  • посада та П.І.Б. (повністю) уповноваженої особи – підписанта Додаткової угоди;
  • назва та реквізити (дата і номер) документу, на підставі якого діє уповноважена особа-підписант (наприклад, статут, довіреність та ін.);
  • реквізити поточного рахунку (№ рахунку, найменування банку, код банку (МФО));
  • П.І.Б. контактної особи Емітента та контактний номер телефону;
  • спосіб отримання проектів Додаткової угоди (особисто/поштою/кур’єрською службою).

«З процедурою взаємодії з Центральним депозитарієм можна ознайомитись у п. 4.11 Регламенту.

Для отримання більш детальної інформації необхідно звернутись до НДУ за електронною адресою client@csd.ua, зазначивши найменування товариства, код за ЄДРПОУ та причину, з якої здійснюється звернення.

Тексти повідомлень, що надсилаються через депозитарну систему, знаходяться за адресою Фондовий вісник НДУ - Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України

 

depo_dog@csd.ua.