Головна Емітентам Послуги Виплата доходів/сум погашення за цінними паперами
АРХІВ: Порядок та умови Укладання Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг з виплати доходів/сум погашення цінних паперів грошовими коштами) в період з 01.07.2021 та до 27.04.2022 року включно» Друк

 

Порядок укладання Додаткової угоди

З 01.07.2021 року діють Умови Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг з виплати доходів / сум погашення цінних паперів грошовими коштами) (далі по тексту – Умови Додаткової угоди), затверджені Рішенням Правління від 29.06.2021 року (протокол №2/22).

Укладення Додаткової угоди відбувається шляхом приєднання Емітента до запропонованих Центральним депозитарієм Умов Додаткової угоди, текст яких оприлюднено на цьому офіційному вебсайті Центрального депозитарію

 

Порядок оформлення Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди:

1. Необхідно заповнити форму Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди:

2. Після заповнення форми Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди необхідно її роздрукувати у двох примірниках на офіційному бланку Емітента, підписати уповноваженою особою Емітента та скріпити печаткою Емітента (у разі використання)

3. Підписану та скріплену печаткою Емітента (у разі використання) Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди у двох примірниках необхідно надіслати на адресу Центрального депозитарію (04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд.7 Г) або надати іншим зручним для Емітента способом. Разом із Заявою про приєднання до Умов Додаткової угоди, необхідно надати Центральному депозитарію документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди (наприклад: копія довіреності, рішення суду тощо)

Другий примірник Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди з відміткою Центрального депозитарію про її отримання буде повернуто Емітенту у спосіб, вказаний ним в Заяві про приєднання.

 

Додаткова угода, що укладається у формі приєднання, вважається укладеною з дня отримання Центральним депозитарієм належним чином складеної Заяви про приєднання Емітента до умов цієї Додаткової угоди (у двох примірниках), підписаної уповноваженим представником Емітента та скріпленої печаткою Емітента (у разі наявності)

 

Порядок укладання Додаткової угоди у формі єдиного документу 

Для оформлення Додаткової угоди у формі єдиного документу Емітенту необхідно надіслати на електронну пошту Відділу договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управляння depo_dog@csd.ua лист (довільної форми) із зазначенням наступної інформації про Емітента:

  • повне найменування;
  • ідентифікаційний код;
  • місцезнаходження;
  • посада та П.І.Б. (повністю) уповноваженої особи – підписанта Додаткової угоди;
  • назва та реквізити (дата і номер) документу, на підставі якого діє уповноважена особа-підписант (наприклад, статут, довіреність та ін.);
  • реквізити поточного рахунку (№ рахунку, найменування банку, код банку (МФО));
  • П.І.Б. контактної особи Емітента та контактний номер телефону;
  • спосіб отримання проектів Додаткової угоди (особисто/поштою/кур’єрською службою).

З умовами Додаткової угоди щодо виплати доходів/сум погашення, які діяли до 30.06.2021 року, а також з порядком їх укладання можна ознайомитися за посиланням.