Головна Міжнародна діяльність / LEI
Послуги депозитаріям-кореспондентам Друк
Депозитаріям-кореспондентам

 

Встановлення ефективних кореспондентських зв’язків є одним із пріоритетних напрямків діяльності Центрального депозитарію.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» Центральний депозитарій відкриває та веде рахунки у цінних паперах депозитаріям-кореспондентам.

Депозитарій-кореспондент – депозитарій іноземної держави або міжнародна депозитарно-клірингова установа, що є клієнтом Центрального депозитарію на підставі встановлених кореспондентських відносин щодо цінних паперів.

На підставі договору про кореспондентські відносини іноземний депозитарій, як клієнт Центрального депозитарію, набуває можливості вести депозитарний облік цінних паперів, що прийняті на обслуговування Центральним депозитарієм.

Завдяки встановленню кореспондентських відносин та відкриттю рахунку в цінних паперах депозитаріям-кореспондентам іноземні інвестори можуть обліковувати та контролювати свої права власності на цінні папери українських емітентів (акції, корпоративні облігації, інвестиційні сертифікати, сертифікати ФОН, іпотечні облігації тощо), не перетинаючи кордонів.

Центральний депозитарій забезпечить для депозитарію-кореспондента та іноземного партнера/контрагента:

 • налагодження постійної взаємодії з іноземним депозитарієм для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами українських емітентів
 • облік в іноземній депозитарній системі прав на цінні папери українських емітентів
 • розміщення цінних паперів українських емітентів за межами України


Послуги, що надаються депозитаріям-кореспондентам:

 • переказ ЦП з рахунку депозитарної установи в ЦД на рахунок депозитарію-кореспондента в ЦД
 • переказ ЦП з рахунку депозитарію-кореспондента в ЦД на рахунок депозитарної установи в ЦД
 • облік цінних паперів на рахунку депозитарію-кореспондента в ЦД
 • переказ цінних паперів між балансовими рахунками на рахунку депозитарію-кореспондента в ЦД
 • розміщення цінних паперів українських емітентів за межами України
 • відображення корпоративних операцій емітента
 • проведення виплати доходів (погашення, викупу тощо)
 • інформаційні операції (обмін інформацією щодо цінних паперів)

При взаємодії з депозитаріями-кореспондентами та проведенні транскордонних операцій з цінними паперами (поставка/отримання) Центральний депозитарій використовує мережу SWIFT та/або інший канал електронного обміну даними, зручний для використання депозитарію-кореспонденту.

Більш детальну інформацію щодо взаємодії Центрального депозитарію з депозитарієм-кореспондентом, переліку розпоряджень та їх реквізитного складу можна знайти в документі «Порядок обслуговування Центральним депозитарієм іноземного депозитарію-кореспондента».

За додатковою інформацією щодо встановлення кореспондентських відносин з Центральним депозитарієм звертайтесь, будь ласка, за телефоном/e-mail:

Управління міжнародних відносин та розрахунків

Відділ трансграничних операцій та інтеграції

(044) 591-04-13

dmbr_dep@csd.ua