Головна
Депозитарії-кореспонденти Друк


Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» Центральний депозитарій відкриває та веде рахунки у цінних паперах депозитаріям-кореспондентам.

Депозитарій-кореспондент – депозитарій іноземної держави або міжнародна депозитарно-клірингова установа, що є клієнтом Центрального депозитарію на підставі встановлених кореспондентських відносин щодо цінних паперів.

На сьогодні наступні іноземні депозитарії встановили кореспондентські відносини з Центральним депозитарієм:

За участю іноземних депозитаріїв-кореспондентів (із застосуванням мережі S.W.I.F.T.) Центральний депозитарій забезпечує надійний облік прав на цінні папери українських емітентів за кордоном та можливість розміщення цінних паперів у бездокументарній формі за межами України.