Головна
До уваги клієнтів! Друк

 

У разі зміни назви юридичної особи, у тому числі у зв’язку з приведенням у відповідність діяльності товариства до норм Закону України «Про акціонерні товариства», до Національного депозитарію України необхідно подати  наступні документи:

1) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку (Додаток № 6 Регламенту);
Подається у 2-х примірниках, засвідчене підписом розпорядника рахунку та печаткою юридичної особи, заповнене відповідно до вимог Регламенту

2) анкету рахунку у цінних паперах;

Подається у 2-х примірниках, засвідчена підписом розпорядника рахунку та печаткою юридичної особи, заповнена відповідно до вимог Регламенту (Додаток № 4).

3) копію свідоцтва (виписки) про державну реєстрацію юридичної особи в органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав це свідоцтво;

4) копію зареєстрованого установчого документа (статуту) з усіма зареєстрованими змінами та доповненнями, засвідчену нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію;

5) картку зі зразками підписів розпорядника (розпорядників) рахунку, якому(-им) засновниками надано право підпису (Додаток No 7), засвідчену нотаріально;

Для внесення інших змін до анкети рахунку додатково додаються  оригінали або засвідчені відповідно до вимог Регламенту копії документів, передбачені Регламентом, які підтверджують відповідні зміни.


Звертаємо Вашу увагу, що зміни до анкети рахунку в цінних паперах будуть проведені лише після отримання повного пакету документів.

Депозитарій не вносить зміни до анкети рахунку в цінних паперах на підставі листів!

Після отримання Емітентом нового свідоцтва про реєстрацію випуску протягом 7 (семі) робочих днів Емітенту необхідно надати наступні документи:

1) Новий глобальний сертифікат, оформлений глобальний сертифікат згідно вимог Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затверджене рішенням НКЦПФР №1332 від 30.07.2013;

2) Нове Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, засвідчену нотаріально або органом, що видав;

3) Акт прийому передачі глобального /тимчасового глобального сертифікату (Додаток № 14);

4) Розпорядження на погашення глобального сертифікату (Додаток № 11);

5) Розпорядження на депонування глобального (тимчасового  глобального) сертифіката випуску цінних паперів (Додаток № 36);

6) Копія виписки з реєстру кодів цінних паперів.

Розпорядження подаються в двох примірниках.