Емітентам

Міжнародні зв’язки

 

Міжнародний центральний депозитарій Clearstream

Асоціація центральних депозитаріїв Євразії

Асоціація європейських центральних депозитаріїв цінних паперів

Essential SSL
Головна Емітентам Послуги Обслуговування біржового розміщення
Обслуговування біржового розміщення цінних паперів на організаторі торгівлі Друк

 

Завдяки залученню фондових бірж, з якими встановлено договірні відносини, Центральний депозитарій забезпечує біржове розміщення випуску цінних паперів, за якими емітент депонував глобальний/тимчасовий глобальний сертифікат в Центральному депозитарії.

Біржове розміщення випуску є одним із факторів підвищення інвестиційної привабливості цінних паперів, розвитку акціонерної історії компанії, становлення правильної корпоративної структури.

Обіг та розміщення випущених емітентом цінних паперів на біржовому ринку дозволить:

  • присутність цінних паперів емітента в біржових списках (лістинг), що саме по собі є ознакою класу емітента і його цінних паперів;
  • забезпечити ліквідність компанії, встановити її справедливу ціну;
  • підвищити рівень ліквідності цінних паперів на вторинному ринку;
  • сформувати  ринкову вартість цінних паперів;
  • залучити додаткові кошти завдяки проведенню публічного розміщення цінних паперів.

Успішне проведення публічного розміщення цінних паперів на біржі – це важливий крок для будь-якого українського емітента, який дозволяє акумулювати необхідні для здійснення певних інвестиційних програм кошти, шляхом використання сучасних механізмів біржової інфраструктури ринку. Крім того, це цивілізований спосіб запропонувати випущені цінні папери більш широкому колу інвесторів та створити передумови для динамічного просування емітента як на вітчизняному, так і на світових фондових ринках.

Емітент, який збирається здійснити біржове розміщення випуску цінних паперів, повинен надати в НДУ розпорядження на переказ цінних паперів на блокувальний рахунок емітента в Національному депозитарії (сторінка 238 Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів)

З питань біржового розміщення цінних паперів ви можете звернутись до Відділу клірингу та розрахунків за телефоном (044) 591-04-21

 

Відділ по роботі з клієнтами

Відкриття рахунків у цінних паперах, прийом розпоряджень на виконання депозитарних операцій

(044) 591-04-18
(044) 482-52-05