Головна Емітентам Послуги Обслуговування біржового розміщення
Обслуговування біржового розміщення цінних паперів на організаторі торгівлі Друк

 

Завдяки залученню фондових бірж, з якими встановлено договірні відносини, Центральний депозитарій забезпечує біржове розміщення випуску цінних паперів, за якими емітент депонував глобальний/тимчасовий глобальний сертифікат в Центральному депозитарії.

Біржове розміщення випуску є одним із факторів підвищення інвестиційної привабливості цінних паперів, розвитку акціонерної історії компанії, становлення правильної корпоративної структури.

Обіг та розміщення випущених емітентом цінних паперів на біржовому ринку забезпечить:

  • присутність цінних паперів емітента в біржових списках (лістинг), що саме по собі є ознакою класу емітента і його цінних паперів;
  • забезпечити ліквідність компанії, встановити її справедливу ціну;
  • підвищити рівень ліквідності цінних паперів на вторинному ринку;
  • сформувати  ринкову вартість цінних паперів;
  • залучити додаткові кошти завдяки проведенню публічного розміщення цінних паперів.

Успішне проведення публічного розміщення цінних паперів на біржі – це важливий крок для будь-якого українського емітента, який дозволяє акумулювати необхідні для здійснення певних інвестиційних програм кошти, шляхом використання сучасних механізмів біржової інфраструктури ринку. Крім того, це цивілізований спосіб запропонувати випущені цінні папери більш широкому колу інвесторів та створити передумови для динамічного просування емітента як на вітчизняному, так і на світових фондових ринках.

Операції щодо розміщення цінних паперів на фондовій біржі проводиться після зарахування цінних паперів на рахунок емітента внаслідок депонування глобального/тимчасового глобального сертифікату випуску. Порядок обслуговування розрахунків за правочинами, укладеними на фондовій біржі, при проведенні розміщення цінних паперів емітента наведено у п.3.26 Розділу І Регламенту.

З питань біржового розміщення цінних паперів ви можете звернутись до Управління депозитарної діяльності та відповідального зберігання цінних паперів за телефоном (044) 591-04-21
 

 

CALL-ЦЕНТР консультування клієнтів

(044) 363-04-00