Укладання Депозитарного договору Друк

 

Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону України «Про депозитарну систему України» Центральний депозитарій відкриває та веде рахунки у цінних паперах депозитарним установам на підставі укладеного з Центральним депозитарієм депозитарного договору.

Порядок укладення Депозитарного договору

Укладення Депозитарного договору відбувається шляхом приєднання Депозитарної установи до запропонованих Центральним депозитарієм Умов Депозитарного договору відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

Для приєднання до Умов Депозитарного договору Депозитарна установа направляє на адресу Центрального депозитарію Заяву про приєднання до Умов Депозитарного договору.

 

Порядок оформлення Заяви про приєднання до Умов Депозитарного договору:

1. Необхідно заповнити електронну форму для формування Заяви про приєднання до Умов Депозитарного договору:

2. Після заповнення полів електронної форми Заяви про приєднання до Умов Депозитарного договору необхідно її роздрукувати у двох примірниках (бажано на офіційному бланку Депозитарної установи), підписати уповноваженою особою Депозитарної установи та скріпити печаткою Депозитарної установи (у разі використання).

3. Роздруковану, підписану та скріплену печаткою (у разі використання) Депозитарною установою Заяву про приєднання до Умов Депозитарного договору у двох примірниках необхідно надати до Центрального депозитарію будь-яким зручним для Депозитарної установи способом (надіслати поштою/кур’єрською службою на адресу Центрального депозитарію (04071, м. Київ, Нижній Вал 17/8) або надати до Центрального депозитарію особисто).

Разом із Заявою про приєднання до Умов Депозитарного договору до Центрального депозитарію необхідно надати документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала Заяву про приєднання до Умов Депозитарного договору, на укладання Депозитарного договору (наприклад: копія довіреності/ рішення уповноваженого органу Депозитарної установи про призначення особи на посаду керівника).

Другий примірник Заяви про приєднання до Умов Депозитарного договору з відміткою Центрального депозитарію про її отримання буде надіслано на юридичну адресу Депозитарної установи, вказану у Заяві про приєднання до Умов Депозитарного договору, або надано Центральним депозитарієм особисто уповноваженому представнику Депозитарної установи.

Депозитарний договір вважається укладеним з дня отримання Центральним депозитарієм від Депозитарної установи заяви про приєднання до встановлених Центральним депозитарієм Умов Депозитарного договору, що укладається у формі приєднання.

Депозитарний договір може укладатися також у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками (у разі використання).

Для оформлення Депозитарного договору у формі єдиного документу необхідно звернутися до співробітників Відділу договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управляння за номером телефону:

(044) 591-04-35
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

 

Внесення змін до умов депозитарного договору. Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 07 березня 2017 року №148 затверджено Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України (надалі – Рішення №148), яким врегульовано питання щодо направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України.

Зокрема, Рішенням №148 визначена послідовність дій учасників депозитарної системи для забезпечення направлення повідомлень акціонерам, а також необхідні дії для приведення депозитарними установами та Центральним депозитарієм своєї діяльності у відповідність до законодавства.Щодо приведення депозитарних договорів у відповідність до законодавства Рішенням №148 внесені зміни до Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою та Центральним депозитарієм цінних паперів, затверджених рішенням НКЦПФР №1410 від 06.08.2013, у відповідність з якими мають бути приведені депозитарні договори, укладені між депозитарними установами та Центральним депозитарієм до набрання чинності Рішенням №148.

Приведення депозитарних договорів між депозитарною установою і Центральним депозитарієм у відповідність до вимог Рішення №148, здійснюється шляхом укладення відповідної Додаткової угоди до Депозитарного договору у наступному порядку:

1. Необхідно заповнити електронну форму Додаткової угоди до Депозитарного договору, вказавши у відповідних полях наступну інформацію:

Депозитарним установам, що уклали депозитарний договір з Центральним депозитарієм до 13.08.2014 року, необхідно заповнити іншу електронну форму Додаткової угоди до Депозитарного договору.

 • повне найменування,
 • ідентифікаційний код,
 • місцезнаходження,
 • посада уповноваженої особи – підписанту Додаткової угоди до Депозитарного договору,
 • П.І.Б. (повністю) уповноваженої особи,
 • назва та реквізити (дата і номер) документу, на підставі якого діє уповноважена особа (наприклад, статут, довіреність та ін.),
 • реквізити поточного рахунку (№ рахунку, найменування банку, код банку (МФО)),
 • серія, номер, дата видачі та строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи.


2. Після цього, необхідно роздрукувати документ у двох примірниках, поставити підпис уповноваженої особи та скріпити печаткою Депозитарної установи (у разі використання)УВАГА! Текст Додаткової угоди розміщено на двох сторінках, тому його потрібно роздрукувати на одному аркуші, використовуючи двосторонній друк. Додаткова угода буде підписана уповноваженою особою Центрального депозитарію тільки за умови зазначення у Додатковій угоді коректних відомостей про Депозитарну установу, а також можливості підтвердження відповідно до чинного законодавства України повноважень уповноваженої особи Депозитарної установи на укладання Додаткової угоди.

3. Роздрукований, підписаний та скріплений печаткою (у разі використання) документ (Додаткову угоду) потрібно надати Центральному депозитарію поштою / кур’єрською службою на адресу Центрального депозитарію 04071, Нижній Вал 17/8, м. Київ, 04071 або надати до Центрального депозитарію особисто.

Звертаємо увагу, що відповідно до Рішення №148 депозитарні установи зобов’язані здійснити дії щодо приведення депозитарного договору з Центральним депозитарієм у відповідність до вказаних змін до законодавства до 18 серпня 2017 року.

 

Порядок укладання договору, щодо складання та надання депозитарною установою Центральному депозитарію звіту про забезпечення направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему

Надання послуг зі складання та надання депозитарною установою Центральному депозитарію звіту про забезпечення направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему здійснюється на підставі Договору про надання послуг (надалі по тексту – Договір)

Для укладання Договору Депозитарній установі необхідно надіслати на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду повідомлення (в довільній формі) про намір укласти Договір із зазначенням наступної інформації про Депозитарну установу:

 • повне найменування;
 • ідентифікаційний номер;
 • місцезнаходження;
 • реквізити банківської установи;
 • статус платника податку;
 • П.І.Б. (повністю) уповноваженої особи на підписання Договору, назва посади зазначеної особи;
 • документ, що підтверджує повноваження особи на підписання Договору;
 • П.І.Б. контактної особи та контактний номер телефону;
 • спосіб отримання проектів Договору. 

До повідомлення необхідно додати скан-копію документа/ів, що підтверджує повноваження особи на підписання Договору. 

На підставі отриманого повідомлення (зі скан-копією документа/ів), Центральний депозитарій готує проекти Договору та передає їх на підпис Депозитарній установі способом, вказаним у повідомленні Депозитарної установи. 

Отримані проекти Договору, підписані уповноваженою особою Депозитарної установи та скріплені печаткою (у разі використання), Центральний депозитарій підписує зі своє сторони та один примірник Договору повертає Депозитарій установі способом, вказаним у повідомленні. 

Більш детальну інформацію можна отримати, звернувшись до Відділу договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управляння за телефоном:

(044) 591-04-35