Home Numbering / LEI Fee Schedule
Тарифи при здійсненні нумерації (кодифікації) ЦП Print

 

Згідно з пунктом 1.3 Правил Центрального депозитарію «тарифи за здійснення робіт щодо кодифікації встановлюються Центральним депозитарієм»

 

ІV. Перелік та вартість послуг (тарифи), що надаються

Центральним депозитарієм

при здійсненні нумерації (кодифікації) цінних паперів *

Назва послуги (тарифу)

Вартість (тариф), грн.

Умови нарахування

1

Призначення міжнародного ідентифікаційного номеру цінних паперів

1975 грн.

За один код

2

Надання дублікату виписки з реєстру кодів цінних паперів (далі - реєстр) або нової виписки як результату внесення змін до реєстру у випадку: 

  • зміни найменування емітента;
  • заміни тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів на свідоцтво про його реєстрацію;
  • внесення коду за ЄДРПОУ у процесі створення акціонерних товариств;
  • зміни кількості або номіналу цінних паперів без зміни коду;
  • виправлення помилок, допущених з вини заявника або реєструючого органу;
  • оформлення та надання виписки, що містить код класифікації фінансових інструментів (CFI).

400 грн.

За один екземпляр

* Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі ст.196.1.1 розділу V Податкового кодексу України

 

Для отримання рахунку-фактури щодо сплати за кодифікацію цінних паперів необхідно надати заяву на кодифікацію засобами веб-сервісу «Кабінет клієнта».

Увага! В платіжному дорученні вказати призначення платежу, що зазначене в Рахунку-фактурі:

1. Якщо оплата послуг здійснюється Одержувачем послуг:

 «Оплата за кодифікацію цінних паперів зг. з рах. № _____ від __.__.20__р, без ПДВ»

2. Якщо оплата послуг здійснюється не Одержувачем послуг:

«Оплата за кодифікацію цінних паперів зг. з рах. № ____ від __.__.20__р, без ПДВ, назва Емітента (код за ЄДРПОУ/ЄДРІСІ)»

 

 

Відділ кодифікації цінних паперів

(044) 482-52-04 (fax)
(044) 591-04-11